Tarcza antykryzysowa COVID-19 - jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro przedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy

Ilustracja: Tarcza Antykryzysowa Ilustracja: Tarcza Antykryzysowa www.gov.pl
Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 972 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Na podstawie art. 15zz4  pkt. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim 19 grudnia 2020 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Nabór wniosków trwa od dnia ogłoszenia do 31 stycznia 2021 roku.

Warunkiem uzyskania jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest wykazanie spadku przychodów z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskanych w październiku albo listopadzie 2020 r. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. o co najmniej 40%.

O jednorazową dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w okresie obejmującym dzień 30 września 2020 roku, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności kodami:
 

L.p.

Kod PKD

Nazwa kodu

1.

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2.

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3.

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

4.

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

5.

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

6.

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

7.

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

8.

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

9.

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

10.

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

11.

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

12.

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

13.

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

14.

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

15.

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

16.

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

17.

74.20.Z

Działalność fotograficzna

18.

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

19.

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

20.

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

21.

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

22.

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

23.

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

24.

85.59.A

Nauka języków obcych

25.

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

26.

86.10.Z1

Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

27.

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

28.

86.90.D

Działalność paramedyczna

29.

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

30.

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

31.

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

32.

91.02.Z

Działalność muzeów

33.

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

34.

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

35.

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

36.

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

37.

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

38.

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

39.

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

40.

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

41.

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 mikroprzędsiębiorcy i mały przedsiębiorca dokonuje na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 roku.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.

Aby uzyskać jednorazową dotację mikroprzędsiębiorca, oraz mały przedsiębiorca powinien złożyć:

  • Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
  • Umowę o wypłatę jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzędsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy.

Wniosek złożony w wersji papierowej nie będzie rozpatrywany.

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim: www.radzynpodlaski.praca.gov.pl oraz www.praca.gov.pl

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim, który jest terytorialnie właściwy dla siedziby mikroprzędsiębiorcy i małego przedsiębiorcy. W tym celu należy:

  • wejść na portal praca.gov.pl, 
  • wybrać opcję "Tarcza antykryzysowa",
  • wybrać opcję "Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ",
  • wybrać z listy jako adresata "Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim",
  • wypełnić udostępniony formularz wraz z załącznikami.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: nr tel.: 83 352 63 20; lub 83 352 63 19, lub za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji także na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakładce Tarcza Antykryzysowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa

Najczęściej czytane

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu