Ogłoszenia/Komunikaty (237)

Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 10 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień, potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach.

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza Mieszkańców na posiedzenie XXXI sesji Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim, które odbędzie się w trybie zdalnym, 25 lutego 2021 r. o godzinie 9.00. Transmisja na żywo odbędzie się na kanale YouTube Powiatu Radzyńskiego.

Zobacz zaproszenie i program sesji.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim informuje, że od 12 lutego 2021 roku połączenia na numer alarmowy 998 zostały przekierowane na numer 112.

Dotyczy to połączeń z telefonów stacjonarnych jak i telefonów komórkowych. W związku z powyższym wszystkie zgłoszenia będą przyjmowane w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie.

Informujemy, że Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim ogłosił pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1228L stanowiących własność Powiatu Radzyńskiego. Drewno podzielono na trzy grupy. W pierwszej, drugiej i trzeciej grupie znalazło się drewno gat. dąb w ilości odpowiednio 31,89 m³, 9,48m³, 3,84m³. Czwartą grupę stanowi drewno pozostałych gatunków w ilości 26,94 m³.

Cena wywoławcza za drewno w poszczególnych grupach wynosi: gr. I - 12 755,87 zł brutto (400,00 zł za 1 m³), gr. II - 1 299,19 zł brutto ( 149,00 zł za 1m³), gr. III - 384,00 zł ( 100,00 zł za 1m³), gr. IV - 2 155,20zł  ( 80,00 zł za 1 m³). Przewidziano możliwość składania ofert częściowych na zakup każdej z grup.

Powiatowy Urząd  Pracy informuje, iż w dniu 15 lutego br. ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rok 2021.

Wnioski o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców należy składać w dniach 25.02.2021r – 26.02.2021r.

LIMIT ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2021: 300 TYS ZŁ.

Zachęcamy do obejrzenia zapisu transmisji XXIX sesji Rady Powiatu, która odbyła się 28 stycznia 2021 r. o godzinie 9.00 w trybie zdalnym.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro i małe przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego.

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 2/RPLU/3619/2019/VI/DIF/202 „Instrument finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka duża” z dnia 17 września 2019r. podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie umowy nr RPLU.03.07.00-06-0481/16-00 o Finansowaniu Projektu pn. „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pełni funkcję Menadżera Funduszu Funduszy.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim przypomina, że:

  • Właściciel zakupionego od 1 stycznia 2021 r. zarejestrowanego już w kraju pojazdu ma obowiązek dokonania zgłoszenia nabycia w terminie 30 dni od momentu zakupu pojazdu.
  • Właściciel zakupionego od 1 stycznia 2021 r. pojazdu sprowadzonego z terenu Unii Europejskiej ma obowiązek zarejestrowania pojazdu w kraju w terminie 30 dni od momentu sprowadzenia pojazdu do kraju.
  • Osoba, która dokonała zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju, od dnia 1 stycznia 2021 r. ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie starostę w terminie 30 dni od momentu zbycia pojazdu.

Najczęściej czytane

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu