Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 • Kierownik - Krystian Karpiński,
 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
 • Pokój nr 10A, 12, I piętro,
 • Telefon: (83) 352 77 86,
 • Telefon: (83) 352 85 66,
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Na postawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (Załącznik do Uchwały Nr 108/20 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 23 grudnia 2020 roku)

Do podstawowych zadań Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 • w zakresie inwestycji:
  1. monitoring, gromadzenie i dystrybucja informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych;
  2. współdziałanie z wydziałami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz podmiotami zewnętrznymi w celu przygotowywania dokumentacji merytorycznej, niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych czy też innych projektów inwestycyjnych;
  3. koordynacja lub prowadzenie działań mających na celu prawidłową realizację i rozliczenie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych lub innych projektów inwestycyjnych;
  4. prowadzenie zadań inwestycyjnych Starostwa Powiatowego;
  5. prowadzenie spraw związanych z odbiorem, rozliczaniem oraz przekazywaniem inwestycji do eksploatacji;
  6. współdziałanie z wydziałami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi powiatu w celu dokonywania przeglądów gwarancyjnych zakończonych inwestycji budowlanych i remontów, a w razie konieczności zawiadamianie wykonawców o stwierdzonych wadach i usterkach. 
  • w zakresie zamówień publicznych:
 1. udzielanie konsultacji pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w sprawach związanych z udzieleniem zamówień publicznych i stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz upowszechnianie doświadczeń w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych;
 2. sporządzanie i aktualizowanie planu zamówień publicznych oraz sprawozdania z udzielonych zamówień na podstawie informacji przekazywanych przez komórki organizacyjne Starostwa;
 3. organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Prawem zamówień publicznych;
 4. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorów postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;
 5. współpraca z komórkami organizacyjnymi zlecającymi i realizującymi zamówienia publiczne;
 6. nadzór i koordynacja spraw dotyczących udzielania zamówień przez Powiat Radzyński – Starostwo Powiatowe, których równowartość w danym roku budżetowym nie przekracza ustawowo określonej kwoty, od której istnieje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 7. prowadzenie rejestru umów na realizację zamówienia publicznego.

Najczęściej czytane

Wspólnie dla przyrody - "Sprzątamy las wokół nas"

Wspólnie dla przyrody - "Sprzą…

24 Kwi 2024 Powiat wspiera

25 kwietnia na terenie powiatu radzyńskiego odbędą się Ćwiczenia Ratowniczo – Gaśnicze – „RADZYŃ 2024”

25 kwietnia na terenie powiatu radz…

23 Kwi 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu