Ikona BIP

BIP

Ikona zmniejsz rozmiar tekstu Ikona standardowy rozmiar tekstu Ikona zwiększ rozmiar tekstu

Rozmiar tekstu

Ikona zmień kontrast

Kontrast

24 wrzesień 2020
Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 • Pl. I. Potockiego 1,
 • Pokój 11 i 12, I piętro
 • Kierownik - Jarosław Gomoła
 • Telefon: (83) 352 85 66
 • Telefon: (83) 352 73 55
 • Telefon: (83) 352 85 66
 • Fax: (83) 352 74 02 
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa,świadczenie pomocy prawnej, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 • Opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji.
 • Opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji.
 • Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.
 • Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jego jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 • Prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty.
 • Prowadzenie zbioru porozumień w sprawach powierzonych innym jednostkom.
 • Opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym.
 • Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów.
 • Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień.
 • Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom).
 • Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
 • Informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu.
 • Przekazywanie materiałów do opublikowania w dzienniku urzędowym.
 • Obsługa posiedzeń Zarządu.
 • Prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty.
 • Prowadzenie kontroli działania wydziałów, jednostek organizacyjnych Powiatu.
 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz.
 • Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą.
 • Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę.
 • Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
 • Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
 • Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa.
 • Administrowanie budynkami Starostwa.
 • Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa.
 • Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami.
 • Gospodarowanie drukami i formularzami.
 • Gospodarowanie taborem samochodowym.
 • Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.
 • Zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów.
 • Prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa.
 • Zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej.
 • Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Obsługa informatyczna Starostwa Wykonywanie zadań związanych z wyborami.
 • Współpraca z mediami.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OR”.


Najczęściej czytane

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Powiatu - 29.09.2020

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Powi…

24 Wrz 2020 Ogłoszenia/Komunikaty

Promocja tomiku poezji Marty Świć pt. „Złożona z kropli”
Z Pawłem Skibą w podroży po Tajlandii

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu