Awaria obiektów

Kategoria: Powiat Radzyński

Awaria obiektów energetyki jądrowej

 

Zasady zachowania się w przypadku gdy dotrze do ciebie komunikat o możliwości wystąpienia skażenia promieniotwórczego spowodowanego awarią w elektrowni jądrowej

 

Skażenia promieniotwórcze można wykryć wyłącznie za pomocą specjalnych przyrządów, którymi dysponują odpowiednie służby działające w ramach systemu wykrywania i alarmowania OBRONY CYWILNEJ.
KIEDY USŁYSZYSZ KOMUNIKAT (radio, TV) Uwaga ! Uwaga! Uwaga ! Osoby znajdujące się na terenie ...(nazwa) ... około godz. ... może nastąpić skażenie promieniotwórcze z kierunku ... przestrzegaj następujących zasad:

 • ogranicz do minimum przebywanie na zewnątrz budynków, a w przypadku wyjścia
 • z pomieszczenia stosuj środki ochrony dróg oddechowych i skóry (typowe lub zastępcze);
 • gdy tylko jest to możliwe udaj się w najkrótszym czasie do budowli ochronnej (schron, ukrycie);
 • jeżeli w [pobliżu miejsca zamieszkania nie ma budowli ochronnej przebywaj w pomieszczeniach zamkniętych najbardziej oddalonych od ścian zewnętrznych po uszczelnieniu okien, drzwi, otworów wentylacyjnych i wejścia;
 • gdy odpowiednie służby stwierdzą, że stopień skażenia jest niebezpieczny dla zdrowia ludzi możesz otrzymać komunikat o konieczności ewakuacji - więc zastosuj się do poleceń;
 • gdy opuszczasz mieszkanie udając się do punktu zbiórki zabierz ze sobą podręczny bagaż (do 50 kg), wyłącz odbiorniki energii elektrycznej i gazu, zamknij zawory wodne. powiadom sąsiadów, udziel pomocy osobom wymagającym opieki;
 • gdy wrócisz z terenu skażonego przed wejściem do pomieszczenia zdejmij i otrzep wierzchnie okrycie oraz wytrzyj obuwie. Umyj ręce, twarz i głowę (zwłaszcza jeśli była odkryta) oraz przepłucz gardło;
 • spożywaj tylko żywność, która była przechowywana w szczelnych pojemnikach;
 • spożywaj wodę tylko z wodociągów, nie korzystaj z wody z otwartych ujęć i z wód powierzchniowych (studnie kopane);
 • otwarte ujęcia wody należy zabezpieczyć przed dostaniem się opadu promieniotwórczego;
 • zwierzęta hodowlane pozostawić, jeżeli jest to możliwe w zamkniętych pomieszczeniach, karmić należy suchą paszą i podawać wodę z zabezpieczonych ujęć;
 • nie spożywać mleka od krów karmionych świeżą paszą, a dzieciom do 3 lat podawać mleko w proszku;
 • nie spożywać świeżych warzyw;
 • ściśle przestrzegać zasad higieny osobistej;
 • postępuj zgodnie z komunikatami i zaleceniami podawanymi przez środki masowego przekazu i obronę cywilną.

 

ZabezpieczeniePrzedsięwzięcia ochronne
Zwierząt
 • nie wypasać zwierząt na skażonych pastwiskach i nie skarmiać zielona paszą (zwłaszcza krów mlecznych)
 • trzymać zwierzęta w zamkniętych pomieszczeniach (ustawić je jak najdalej od ścian)
 • uszczelnić budynki inwentarskie (ściany obłożyć workami z piaskiem lub obsypać ziemią przynajmniej do wysokości 1 m; część otworów okiennych zamurować lub obić z obu stron deskami; między deski nasypać ziemię, torf lub trociny; drzwi obór i chlewni uszczelnić papą lub folią; przewody wentylacyjne zatkać workami z trocinami lub zbitym sianem)
 • zgromadzić 7 dobowy zapas paszy i wody
 • zwierzętom nie podawać soli
 • w uszczelnionych pomieszczeniach ustawić otwarte pojemniki z niegaszonym wapnem (pochłaniającym wilgoć i nadmiar dwutlenku węgla)
 • zwierzęta znajdujące się na pastwiskach z dala od zabudowań należy przepędzić w miejsca o naturalnych właściwościach ochronnych (jary, kotliny, wyrobiska kamieniołomów, tereny zalesione o drzewostanie liściastym)
 • przeprowadzić dezaktywację zwierząt usuwając pył promieniotwórczy ze skóry przy pomocy odkurzaczy, szczotek lub wiechci ze słomy i siana lub stosując zmywanie roztworami środków powierzchniowo czynnych (mydła, detergenty); zmywanie rozpoczyna się od głowy i grzbietu (od góry do dołu); zmywa się całą powierzchnię skóry, a następnie spłukuje czystą wodą.
Pasz
 • zabezpieczyć przed skażeniem pasze w pobliżu gospodarstw szczególnie dla zwierząt zarodowych i mlecznych
 • dokładnie uszczelnić magazyny paszowe
 • ziarno w pryzmach okryć 20-30 cm warstwą słomy, a następnie folią, brezentem lub darniną
 • kopce i pryzmy ziemniaków, okopowych i kiszonek dodatkowo okryć 40-60 cm warstwą ziemi
 • stogi siana, sterty słomy okryć brezentem lub folią; dookoła stogu zaorać 3 metrowy pas ziemi
Roślin
 • wykonać głęboką orkę (20 cm)
 • zwapniować glebę oraz zastosować nawożenie potasowe zmniejszające pobieranie przez rośliny szkodliwego strontu i cezu
 • opóźnić zbiór roślin (po 2 dniach od wybuchu aktywność pyłu zmniejsza się 100-krotnie)
 • w pierwszym roku nie uprawiać roślin przeznaczonych bezpośrednio do spożycia, tylko rośliny przemysłowe (len, konopie, rzepak)

 

 

 


Najczęściej czytane

Wspólnie dla przyrody - "Sprzątamy las wokół nas"

Wspólnie dla przyrody - "Sprzą…

24 Kwi 2024 Powiat wspiera

25 kwietnia na terenie powiatu radzyńskiego odbędą się Ćwiczenia Ratowniczo – Gaśnicze – „RADZYŃ 2024”

25 kwietnia na terenie powiatu radz…

23 Kwi 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu