Książka "Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja."

Kategoria: Turystyka

Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie poświęcone jednej z najpiękniejszych rezydencji Polski Wschodniej – późnobarokowemu zespołowi pałacowo-parkowemu w Radzyniu Podlaskim. Wydawnictwo ma charakter popularno-naukowy.

Do udziału w przedsięwzięciu udało się namówić specjalistów z dziedziny historii, historii sztuki, architektury i urbanistyki, rzeźby, malarstwa, architektury krajobrazu, muzealnictwa, którzy przygotowali szereg opracowań związanych z miastem i pałacem.

Książkę otwiera artykuł dr Grażyny Michalskiej i dr Romana Zwierzchowskiego na temat miasta oraz rezydencji. Znajdziemy w niej także tekst dr Jakuba Sito traktujący o zespole rzeźbiarskim Jana Chryzostoma Redlera, zachowanym do naszych czasów. Omówienie dr Magdaleny Gutowskiej i Krystyny Gutowskiej-Dudek traktuje z kolei o dawnym wystroju wnętrz pałacu, który znamy już tylko z inwentarzy i starych fotografii. Odrębny rozdział został poświęcony barokowemu parkowi, jaki otacza pałac i oranżerię – napisała go Dorota Pape. Prof. Jeremi Królikowskiodniósł się do wartości przestrzennych radzyńskiego założenia. Książkę zamyka rozważanie na temat przyszłości obiektu, napisane przez Pawła Jaskanisa – dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie. W tym gronie nie zabrakło też artykułu dr Joanny Kowalik – rodowitej radzynianki, która opisuje znanych mieszkańców pałacu oraz właścicieli dóbr radzyńskich.

 

Niewątpliwym atutem monografii jest elegancka szata graficzna, tłumaczenia na język angielski oraz ciekawy materiał ilustracyjny. Oprócz zdjęć wykonanych przez radzyńskich fotografików, znajdziemy archiwalia ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, Narodowego Archiwum Cyfrowego i współczesne panoramy autorstwa radzyńskiego artysty-malarza Marka Leszczyńskiego. Ponadto reprodukcji dzieł ze swoich zbiorów użyczyło Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Archiwum Wojskowe w Wiedniu (okładka), Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, itd.

Książka nie jest dostępna w sprzedaży. Trafiła jednak do wszystkich szkół i bibliotek z terenu powiatu radzyńskiego, instytucji zajmujących się dokumentacją i ochroną dziedzictwa narodowego, jak również do bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych (wskazanych przez Bibliotekę Narodową).

Publikacja została wydana przez Powiat Radzyński w ramach projektu „Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru". Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki.


Najczęściej czytane

Kolejny krok w zakresie budowy budynku Urzędu Skarbowego

Kolejny krok w zakresie budowy budy…

01 Mar 2024 Wiadomości ze Starostwa

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radzyńskiego

Kwalifikacja wojskowa na terenie po…

29 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Ra…

28 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu