Zagrożenie terroryzmem

Kategoria: Powiat Radzyński

Terroryzm to termin na używanie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu zastraszenia, przymuszenia lub okupu. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczna liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do usług z zakresu: energetyki, dostawy wody, komunikacji miejskiej, telekomunikacji i opieki medycznej.

Ty również możesz przygotować się na atak terrorystyczny:

 • BĄDZ CZUJNYM I ZORIENTOWANYM W TYM CO DZIEJE SIĘ W TWOIM OTOCZENIU.
 • W CZASIE PODRÓŻY PODEJMIJ WSZELKIE MOŻLIWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI – zwracaj uwagę na rzucające się w oczy lub nietypowe zachowania ludzi. Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków.
 • Nie pozostawiaj bagażu bez opieki.
 • ZAPAMIĘTAJ GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ WYJŚCIA EWAKUACYJNE – przed wystąpieniem zagrożenia pomyśl, którędy mógłbyś ewakuować się w pośpiechu z budynku lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe.

JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA ATAKIEM BOMBOWYM?

Jeżeli masz informację o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że jest to bomba lub inne niebezpieczne urządzenie, natychmiast przekaż tę informację do najbliższego posterunku policji, straży miejskiej lub administratora obiektu.

Zawiadamiając policję podaj następujące informacje:

 • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, podejrzany przedmiot),
 • treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku wybuchowego, numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu, opis miejsca znalezienia przedmiotu i jego wygląd.

Jak się zachować po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby?

 • zabezpieczyć zagrożone miejsce do czasu przybycia policji, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa,
 • po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją,
 • bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów,
 • przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia bomby użytkownicy pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy - być może uda się znaleźć przedmioty nieznanego pochodzenia,
 • nie dotykać podejrzanych przedmiotów,
 • pomieszczenia ogólnodostępne sprawdzają osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji,
 • po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon,
 • po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery),
 • identyfikacją ładunku wybuchowego zajmują się wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji,
 • ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem,
 • w przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie ratuj na siłę swojego samochodu (dotyczy to również innych cennych przedmiotów) - życie jest ważniejsze.

Procedury te obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.


Najczęściej czytane

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Radzyniu Podlaskim

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów…

16 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Tydzień Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim

Tydzień Bibliotek w Miejskiej Bibli…

14 Maj 2024 Powiat wspiera

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia - Krasew

Komunikat w sprawie warunkowej przy…

14 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu