Rada Powiatu V kadencji

Kategoria: Powiat Radzyński

Samorząd Powiatu Radzyńskiego V kadencji (2014-2018)

 

Radni V kadencji Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim (2014 - 2018) podczas I sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. Fot. B. Sozoniuk. Od lewej - siedzą: Anna Szymala, Zofia Goławska, Anna Mróz; stoją: Piotr Powałka, Jerzy Bajda, Adam Świć, Mirosław Bartoś, Andrzej Olko, Mariusz Skoczylas, Tadeusz Skowron, Jan Gil, z tyłu Marek Wołosowicz, Szczepan Niebrzegowski, Mieczysław Wagner, Robert Gmitruczuk, Jerzy Bednarczyk, Jerzy Kamiński, Grzegorz Kowalczyk, Zbigniew Makarski.

Rada Powiatu Radzyńskiego liczy 19 radnych.

Logo programu

 

KW PSL - 9 mandatów, radni:

 1. Anna Szymala - okręg 1
 2. Andrzej Olko - okręg 1
 3. Piotr Jan Powałka - okręg 2
 4. Tadeusz Skowron - okręg 2
 5. Jerzy Krzysztof Bajda - okręg 2
 6. Marek Wołosowicz - okręg 3
 7. Mirosław Bartoś - okręg 3
 8. Anna Mróz - okręg 3
 9. Zofia Helena Goławska - okręg 3

KW PiS - 6 mandatów, radni:

 1. Adam Jan Świć - okręg 1
 2. Szczepan Niebrzegowski - okręg 2
 3. Grzegorz Kazimierz Kowalczyk - okręg 2
 4. Jerzy Czesław Bednarczyk - okręg 2
 5. Robert Gmitruczuk (od 28.01.2016 r. - Witold Korulczyk)- okręg 3
 6. Zbigniew Makarski - okręg 3

KWW Nasz Powiat - 2 mandaty, radni:

 1. Jan Gil - okręg 1
 2. Jerzy Kamiński - okręg 2

KWW Radzyńskie Forum Samorządowe - 1 mandat, radny:

 1. Mariusz Skoczylas - okręg 1

KWW Obywatelski Komitet Wyborczy - 1 mandat, radny:

 1. Mieczysław Wagner - okręg 2

 

Podczas I sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. na Przewodniczącego Rady Powiatu został wybranyMarek Wołosowicz.

Podczas II sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 15.XII.2014 r. Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim wybrała:

 • Starostę Radzyńskiego - Lucjan Kotwica
 • Wicestarostę - Jan Gil (KWW NASZ POWIAT)
 • Zarządu Powiatu (radni KW PSL):
  • Anna Szymala,
  • Andrzej Olko
  • Piotr Powałka
 • wiceprzewodniczących Rady:
  • Mirosław Bartoś (KW PSL)
  • Adam Świć (KW PiS).

 

 Komisje Rady Powiatu

Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim na sesji w dniu 8 stycznia 2015 roku powołała (Uchwała Nr  III/10/2015) Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w składzie:

 1. Tadeusz Skowron – Przewodniczący
 2. Jerzy Kamiński – Z-ca Przewodniczącego
 3. Anna Mróz - Sekretarz
 4. Mieczysław Wagner - Członek
 5. Grzegorz Kowalczyk - Członek
 6. Jerzy Bajda - Członek
 7. Mariusz Skoczylas- Członek

oraz stałe Komisje Rady Powiatu (Uchwała Nr III/8/2015):

Komisja Budżetowo-Finansowa:

 1. Zofia Goławska – Przewodniczący    
 2. Jerzy Bednarczyk - Członek   
 3. Andrzej Olko - Członek 
 4. Jan Gil - Członek  
 5. Piotr Powałka - Członek

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Mariusz Skoczylas – Przewodniczący   
 2. Mirosław Bartoś - Członek  
 3. Jerzy Bednarczyk - Członek  
 4. Grzegorz Kowalczyk - Członek  
 5. Piotr Powałka - Członek
 6. Jan Gil - Członek
 7. Szczepan Niebrzegowski - Członek

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

 1. Jerzy Kamiński – Przewodniczący
 2. Mirosław Bartoś - Członek
 3. Tadeusz Skowron - Członek
 4. Mieczysław Wagner - Członek
 5. Marek Wołosowicz - Członek
 6. Robert Gmitruczuk - Członek

Komisja Spraw Społecznych

 1. Anna Mróz- Przewodnicząca
 2. Zofia Goławska – Członek 
 3. Szczepan Niebrzegowski - Członek  
 4. Anna Szymala – Członek  
 5. Adam Świć – Członek 

Rada Powiatu powołała również doraźną Komisję Zdrowia Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim (Uchwała Nr III/9/2015) w składzie:

 1. Jerzy Bajda – Przewodniczący
 2. Zbigniew Makarski – Członek 
 3. Adam Świć – Członek
 4. Andrzej Olko – Członek
 5. Jan Gil – Członek

Zadania Komsji zawiera § 2 Uchwały:

W realizacji zadań Komisja włączy się aktywnie w promocję i ochronę zdrowia poprzez realizację zadań zapisanych w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz zadań Powiatu związanych z pełnieniem funkcji organu założycielskiego dla SPZOZ .
W sferze pełnienia funkcji organu założycielskiego komisja będzie organem opiniotwórczym
i nadzorującym  zadania w zakresie:
1) prognozowania potrzeb ochrony zdrowia, oceny stanu technicznego bazy lecznictwa oraz aparatury i sprzętu medycznego,
2) optymalizacji organizacji ochrony zdrowia w powiecie radzyńskim,
3) opiniowania propozycji i formy przyznawania środków finansowych oraz nadzorowania ich realizacji.

 

 


Najczęściej czytane

Zapraszamy do udziału w III Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Twórców Ludowych "Tradycyjnie w Nałęczowie "

Zapraszamy do udziału w III Festiwa…

24 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

XIII Gala Mam Talent oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością w SOSW w Radzyniu Podlaskim

XIII Gala Mam Talent oraz Dzień God…

23 Maj 2024 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu