Ponad 2,7 mln złotych na wsparcie dla osób bezrobotnych z powiatu radzyńskiego

otrzymanie wsparcia finansowego dla PUP otrzymanie wsparcia finansowego dla PUP WUP
Opublikowane w Wiadomości ze Starostwa
Czytaj 455 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

19 lipca br. Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim otrzymał wsparcie finansowe do projektu  „Aktywni na rynku pracy w powiecie radzyńskim (I)". Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w powiecie radzyńskim. Umowę zawarto w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie w obecności: Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Wicestarosty Radzyńskiego Michała Zająca i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Niny Marzec-Muniowskiej. 

Kompleksowym wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radzyniu Podlaskim, ze szczególnym uwzględnieniem osób:

 • znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
 • odchodzących z rolnictwa,
 • którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie,
 • niepełnosprawnych
 • należących do kategorii NEET (oznacza grupę społeczną młodych ludzi, którzy nie wykazują aktywności w żadnej z trzech kategorii: pracy, formalnego kształcenia ani szkolenia).

Formy wsparcia realizowane w projekcie to:

 • Indywidualny Plan Działania, który zostanie sporządzony indywidualnie dla każdego uczestnika projektu;
 • poradnictwo zawodowe i/lub pośrednictwo pracy;
 • bony szkoleniowe - do 6.000,00 zł (dla osób do 30 r.ż) – polegające na sfinansowaniu kosztów jednego lub kilku szkoleń kończących się uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji, ewentualnych kosztów przejazdu na szkolenie i badań lekarskich; 
 • staż, podczas którego uczestnik projektu nabędzie umiejętności praktyczne do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu odbywania stażu;
 • zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, pracodawca zatrudniając osobę bezrobotną otrzyma zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie zatrudnionej osoby;
 • bon na zasiedlenie w wysokości 8.000,00 zł dla osób do 30 r.ż, które podejmą zatrudnienie powyżej 80 km od miejsca zamieszkania;
 • pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów doposażenia/ wyposażenia utworzonego stanowiska pracy na zatrudnienie osoby bezrobotnej w wysokości do 30.000,00 zł;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - osoby, które chcą otworzyć własną firmę mogą się ubiegać o środki na ten cel w wysokości do 30.000,00 zł.

Za udział w szkoleniu lub stażu uczestnik/czka projektu otrzymuje stypendium, a jeżeli dojeżdża na staż może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.

Planowane efekty:

 • podjęcie zatrudnienia, w tym podjęcie działalności gospodarczej przez co najmniej 30% uczestników projektu;
 • uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez co najmniej 4 osoby bezrobotne;
 • podęcie działalności gospodarczej dzięki uzyskaniu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 39 osób.

Łączna wartość projektu: 2.784.387,81 zł

Wkład z Funduszy Europejskich: 2.366.729,64 zł

Zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców do składania wniosków na poszczególne formy wsparcia.

 

 

Ostatnio modyfikowany czwartek, 20 lipiec 2023 09:54

Najczęściej czytane

Kolejny krok w zakresie budowy budynku Urzędu Skarbowego

Kolejny krok w zakresie budowy budy…

01 Mar 2024 Wiadomości ze Starostwa

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radzyńskiego

Kwalifikacja wojskowa na terenie po…

29 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Ra…

28 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu