MM

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo pod tytułem „Arti Sentemo Classic”. Wydarzenie odbędzie się 6 lipca 2024 roku o godzinie 17:00 w malowniczej Kaplicy przy Pałacu Zamoyskich w Kozłówce.

Podczas koncertu słychać najpiękniejsze uwertury i dzieła muzyki klasycznej wykonane na 10 akordeonów, flet i instrumenty perkusyjne.

Pozostałe tagi

Webinarium dla potencjalnych wnioskodawców naboru organizowanego w ramach Działania 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie, typ projektu 1, 2, 3 ,4.

Wstęp

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza na webinarium podczas, którego dowiedzą się Państwo jak można uzyskać dofinansowanie na wyżej wymienione inwestycje. Dotyczy to m.in.:

  1. Rozwoju obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też opartych o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe (poza obszarami Natura 2000) stanowiących o ich potencjale, w tym m.in. o wysokiej atrakcyjności turystycznej.
  2. Fizycznej odnowie i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, tj. w szczególności: zwiększanie odporności lokalnej gospodarki, w tym infrastruktury,
    na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe.
  3. Rozwoju infrastruktury i wyposażenia podmiotów świadczących usługi sanatoryjne i/lub uzdrowiskowe na terenie gmin uzdrowiskowych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej.
  4. Przygotowanie terenów inwestycyjnych i zapewnienie infrastruktury biznesowej lub poprawa infrastruktury istniejących terenów w powiązaniu z innymi projektami inwestycyjnymi
Pozostałe tagi

Doradcy klimatyczni w ramach realizowanego projektu: „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego” udzielają indywidualnych konsultacji w mobilnych punktach w urzędach gmin Powiatu Radzyńskiego.

Doradztwo ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Powiatu w zakresie neutralności klimatycznej oraz zmian klimatu. Konsultacje mają za zadanie zwrócenie uwagi na racjonalne gospodarowanie wodą, ograniczenie zużycia energii, wskazanie problemu zanieczyszczenia powietrza, a także wdrażanie źródeł energii odnawialnej.

Pozostałe tagi

Zarząd Powiatu Radzyńskiego na posiedzeniu 16 kwietnia 2024 r., na podstawie uchwały nr XXVIII/148/2020 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych dla zawodników, trenerów oraz innych osób z terenu Powiatu Radzyńskiego wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, rozpatrzył 11 wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej Starosty Radzyńskiego za sukcesy sportowe odniesione w 2023 r. i przyznał Nagrody dziesięciorgu zawodnikom oraz jednemu trenerowi.

Nagrodzonych zostało 9 zawodników taekwon-do, a także ich trener oraz 1 pływak.

Pozostałe tagi

24 maja br. w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyły się obchody Dnia Samorządu Terytorialnego z udziałem Pary Prezydenckiej. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, w tym Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Burmistrz Czemiernik Arkadiusz Filipek.

Starosta Radzyński otrzymał zaproszenie jako doświadczony samorządowiec z wieloletnim stażem, który odegrał znaczącą rolę w rozwoju Powiatu Radzyńskiego. Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości podziękował wszystkim samorządowcom za ich ciężką pracę na rzecz lokalnych społeczności, podkreślając, jak wiele zmieniło się w Polsce dzięki ich zaangażowaniu od czasów transformacji ustrojowej. Szczególne podziękowania skierował do tych, którzy pomagali uchodźcom z Ukrainy, podkreślając znaczenie współpracy i solidarności w trudnych czasach.

Pozostałe tagi

Najczęściej czytane

Życzenia z okazji Dnia Ojca

Życzenia z okazji Dnia Ojca

23 Cze 2024 Powiat wspiera

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia- Wohyń

Komunikat w sprawie przydatności wo…

21 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie wakacyjnego urlopu?

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w…

21 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu