Gmina Komarówka Podlaska leży w zachodniej części Powiatu Radzyń Podlaski i sąsiaduje tylko z jedną gminą powiatu - od zachodu z gminą Wohyń, od północy z gminami Drelów i Łomazy (powiat bialski), od wschodu z gminami Rossosz i Wisznice (powiat bialski) oraz od południa z gminą Milanów (powiat parczewski). Sąsiedztwo z gminami, które należą do innych powiatów powoduje problemy w realizacji wspólnych inicjatyw. Problemem jest także znaczna odległość do ośrodków miejskich.

Gmina Komarówka Podlaska to dzisiaj 13 sołectw i tyle samo miejscowości, często podzielonych na "dzielnice" czy kolonie:
Brzeziny, Brzozowy Kąt, Derewiczna, Kolembrody, Komarówka Podlaska, Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Walinna, Wiski, Woroniec, Wólka Komarowska, Żelizna, Żulinki.

Jedyną liczącą się na terenie gminy dziedziną gospodarki jest rolnictwo.
Funkcjonuje tu ok. 1,1 tys. gospodarstw rolnych.
Gospodarstwa nastawione są głównie na produkcję mleka, żywca wołowego i wieprzowego, a także w kilku wsiach istnieje tradycja upraw sadowniczych.

Zabytki


 
Pałac w Przegalinach Dużych z XIX wieku odbudowany w 1956 roku po pożarze. Obecnie mieści się w nim szkoła podstawowa

 • Komarówka Podlaska - zespół kościoła p.w. Najśw. Serca Jezusowego:
  Kościół parafialny pod wezwaniem NSPJ - kościół neogotycki wybudowany w latach 1907-1911, murowany, bazylikowy: założony na planie krzyża (trójnawowy z transeptem i czworokątnie zakończonym prezbiterium).
  Nawa główna - wyższa i boczne - niższe przykryte krzyżowo-żebrowymi sklepieniami wspartymi na filarach wewnętrznych i przyporach na zewnątrz murów.
  Fronton kościoła skomponowano po diagonali (ukosie z dużą wieżą, poprzez dach nad nawą główną do wieży niższej) z rozetą w korpusie głównym nad chórem wraz z parkanem otaczającym plac przykościelny i łączącym plebanię, organistówkę i dom parafialny z przyległościami.
  Wystrój i wyposażenie (ołtarze, stalle, konfesjonały, obudowa organów, babtysterium, stolarka zakrystii) również w stylu neogotyckim. Większość wystroju, tj. stolarki artystycznej i wyrobów snycerskich wykonał miejscowy samouk Franciszek Maksymiuk.
 • Relikty po dworze Niepokulczyckich przy ul. Staszica - pozostała tylko jedna z oficyn dworskich.
 • Kolembrody - jednonawowy kościół drewniany z początku XIX wieku, dwuwieżowy z zabytkową pochodzącą z XVIII wieku dzwonnicą przebudowaną w II połowie XIX wieku.
 • Przegaliny Duże - kościół Parafialny p.w. Opieki NMP, drewniany, jednonawowy, halowy, w środku polichromowany, bezwieżowy z sygnaturką nad prezbiterium oraz z zabytkową dzwonnicą z XVIII wieku przebudowaną na początki XX wieku. Kościół ten początkowo unicki, a za caratu cerkiew, od 1919 roku stał się kościołem rzymsko-katolickim.
 • Dwór-pałac dziedzica Przegalin Dużych, obecnie budynek Szkoły Podstawowej, wzniesiony w II połowie XIX wieku przez ordynata Władysława Szaniawskiego, znanego astronoma. Murowany, dwukondygnacyjny z wieżą obserwacyjną. Po wojnie przebudowany, pozbawiony sztukaterii oraz stiuków wewnętrznych i na fasadzie budynku. Od południa - pozostałości z zabudowań gospodarczych i gorzelni.
 • Pozostałości po dworze Bożyków i Paprockich na przegalińskich Brzezinach (w złym stanie) oraz fragmenty parku w stylu angielskim
 • Żelizna - dwór Stolarczyków, obecnie budynek szkoły, murowany, dwukondygnacyjny, z frontonem zwieńczony gzymsem kordonowym, dookoła pozostałości po parku w stylu angielskim.
 • Walinna - kapliczka przydrożna wiejska, obecnie w nowej kaplicy murowanej

Zabytki te nie są całkowicie zinwentaryzowane.
Głównie znajdują się w kościołach parafialnych, rzadziej w kapliczkach wiejskich lub cmentarnych.
W kościołach parafialnych znajdują się polichromie ścienne na drewnie, a także niedatowane ikony.
Oprócz tego do zabytków należy zaliczyć pounickie krucyfiksy, misy na wodę święconą, rzeźby figuratywne np. płaskorzeźbione popiersia Ewangelistów na ambonach w kościołach w Przegalinach Dużych i Kolembrodach, rzeźby pełnopostaciowe na ołtarzach i ambonie w Kościele w Komarówce, malowidła (najczęściej w tondach) wprawione w fenetrony godne uwagi także ze względu na artystyczną stolarkę obramowania.
Z dzieł malarskich na uwagę zasługuje najstarsze płótno znajdujące się w kościele parafialnym pw. NSPJ w Komarówce Podlaskiej przedstawiające pełnopostaciowy wizerunek św. Wawrzyńca z rusztem. Jest to obraz z końca XVIII wieku uratowany z pożaru drewnianego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca zastąpionego kościołem murowanym wybudowanym w latach 1855-60 dziś już nie istniejącym.


Gastronomia

W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy zarejestrowane są trzy bary funkcjonujące na terenie gminy: Komarówka Podlaska, Przegaliny Małe, Kolembrody.

 Materiał pochodzi z Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej.

Gmina Komarówka Podlaska

 

Powierzchnia

13 756 ha, w tym:

 • 9 524 ha to użytki rolne,
 • 6 639 ha - grunty orne,
 • 150 ha - sady,
 • 2 201 ha - łąki i pastwiska.
 • Lasy - 3 028 ha powierzchni, w tym: 1 100 ha to lasy prywatne.

 


Ludność

5 066 osób (stan na 31.12.2006 r.). Średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi około 37 osób.


Dane teleadresowe

Wójt: Ireneusz Demianiuk

Urząd Gminy Komarówka Podlaska
ul. Krótka 7
21-311 Komarówka Podlaska
Telefon:(083) 353 50 04,
Faks: (083) 353 50 43
e-mail: komarowka@home.pl 
www.komarowkapodlaska.pl


Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu