Gmina Czemierniki położona na styku trzech powiatów: parczewskiego, z którym graniczy poprzez gminę Siemień, lubartowskiego - poprzez gminę Ostrówek.
Spośród gmin powiatu radzyńskiego Gmina Czemierniki graniczy z gminami: Borki, Radzyń Podlaski, miastem Radzyń Podlaski i gminą Wohyń.

Na terenie gminy znajduje się 9 sołectw. Są to: Czemierniki  I, Czemierniki II, Bełcząc, Lichty, Niewęgłosz, Skoki, Stójka, Stoczek i Wygnanów.


Fizjograficznie Gmina Czemierniki położona jest na granicy dwóch obszarów: Europy Wschodniej i Europy Zachodniej, przy czym przeważająca część powierzchni gminy należy do tego drugiego obszaru.
Pod względem klimatycznym obszar ten położony jest w regionie klimatycznym Podlasko-Poleskim.
Gmina leży na styku dwóch mezoregionów: Pradoliny Wieprza i Wysoczyzny Lubartowskiej.
Centralna część gminy wraz z miejscowością gminną znajduje się na obszarze mezoregionu Wysoczyzna Lubartowska.



Zabytki


Osada Czemierniki, ze względu na swoje wartości historyczno-kulturowe (m.in. niemal niezmieniony układ przestrzenny miasta i unikatową architekturę), została wpisana do rejestru zabytków województwa lubelskiego.
Na terenie gminy pod ochroną konserwatorską znajdują się również dwory w Bełczącu i Stoczku oraz 92 domy drewniane, 20 kapliczek, 2 zagrody a także młyn, stodoły, obory i areszt.

 • Zespół pałacowo-obronny
   Zespół pałacowo-obronny tworzy renesansowy pałac (willa typu włoskiego) otoczony murami, stawami i fosą oraz zabudowa  gospodarcza - murowany budynek oficyny.
  Fortyfikacje wzniesione w stylu starowłoskim złożone są z kurtyn i czterech bastionów zbudowanych z kamienia polnego i cegły. Wszystkie bastiony mają strzelnice, a część z nich - kazamaty. Nieregularny czworobok fortyfikacji bastionowej dwoma blokami opiera się o stawy, a pozostałymi o fosy (ich fragmenty zachowały się do dzisiaj). Do wnętrza zespołu prowadzi od zachodu droga, która biegnie groblą rozdzielającą stawy, i brama wjazdowa zwieńczona ośmiobocznym samborzem.
  Obecnie właścicielem tego unikalnego zabytku jest Fundacja "Fortalicja Czemierniki".
 • Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika jest dziełem Piotra Durie. Wzniesiony został w stylu renesansu lubelskiego. Ceglany, jednonawowy kościół, nakryty dwuspadowym dachem, posiada dwie sześciokondygnacyjne wieże przykryte hełmami z blachy oraz portyk przed głównym wejściem.
  Budowa kościoła została ukończona w 1612 r. a w 1614 r. sklepienie przyozdobił sztukateriami Jan Wolf.

Walory przyrodnicze


Gmina Czemierniki odgrywa ważną rolę w systemie obszarów chronionych Lubelszczyzny.
Dolina Tyśmienicy to jedna z ważniejszych ostoi ptasich w Polsce prawdziwy raj dla ornitologów. Dzięki swym walorom ornitologicznym została zakwalifikowana do jednego z ptasich obszarów Natura 2000 o nazwie DOLINA  TYŚMIENICY kod obszaru PLB 060004. Jest to obszar rangi europejskiej i jednocześnie ważny korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadregionalnym. Rzeka Tyśmienica stanowi bowiem istotne połączenie między ważnym ekosystemem, jakim jest Polesie Lubelskie z pradoliną Wieprza,  a jednocześnie z korytarzem ekologicznym Wisły.

Występuje tu koncentracja ptaków wodno-błotnych jak: rybitwa białoczelna, krwawodziób, rycyk oraz sieweczki. Rzadkim przedstawicielem z rodziny czapli jest tutaj czapla biała, często obserwowana na stawach Skruda. Z tym środowiskiem są związane również takie gatunki jak: perkoz rdzawoszyi, rybitwa białoczelna, czernica oraz błotniak łąkowy. Z ptaków drapieżnych należy odnotować polujące tutaj często ptaki drapieżne jak: kobuz oraz dwa najważniejsze gatunki jak puchacz mający tutaj swoje stanowisko lęgowe czy zalatujący na stawy z okolic Suchowoli bielik.

Dużym wzięciem u wędkarzy cieszą się rybne wody Tyśmienicy.


Źródło: "Walory turystyczno-przyrodnicze Gminy Czemierniki". Czemierniki 2005

 

Gmina Miejska Czemierniki

 

Powierzchnia

107,71 km2


Ludność

4649 osób (stan na 31.12.2006 r.).
Średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 43 osoby.


Dane teleadresowe

Wójt: Arkadiusz Filipek

Urząd Gminy Czemierniki
ul. Zamkowa 9
21-306 Czemierniki
Telefon:(083) 351-30-03,
Faks: (083) 351-30-31
e-mail: gmina@czemierniki.eu 
 BIP
Strona www: czemierniki.eu
NIP: 538-12-68-238
REGON: 000535280


Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu