MM

Od 1 lipca 2023 r. obowiązuje termin 30 dni na zgłoszenie nabycia, zbycia lub rejestracji pojazdu.

Uwaga! Zmiany terminów obowiązku rejestracji pojazdu zarejestrowanego sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej oraz zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju.

W związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego, od dnia 1 lipca 2023 r. nabycie i zbycie pojazdu należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty transakcji. Taki sam termin dotyczy rejestracji pojazdu sprowadzonego z krajów UE – 30 dni od daty sprowadzenia pojazdu. Za niedotrzymanie tego terminu przepisy przewidują karę pieniężną.

Pozostałe tagi

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

Pozostałe tagi

Dzięki programowi rządowemu, zabytki w naszym powiecie odzyskają swoją dawną świetność. W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zostaną przeprowadzone prace renowacyjne na kościołach, kapliczkach oraz innych historycznych obiektach.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Program wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach zabytków. Piękno historycznych miejsc będzie zachowane na kolejne dekady. Dbałość o zabytki to troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będą przeznaczone na:

 • prace konserwatorskie,
 • restauratorskie,
 • roboty budowlane.

Poniżej prezentujemy projekty, na które Powiat Radzyński uzyskał środki na renowacje:

 1. Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich dotyczących remontu strefy cokołowej elewacji frontowej w Kościele Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim - 490 000,00 zł
 2. Remont kapliczki przydrożnej w Lichtach - 25 050,90 zł
 3. Renowacja prezbiterium i dwóch zakrystii Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej - 490 000,00
 4. Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach - 216 881,43

Razem: 1 221 932,33

Oto lista projektów, na które samorządy z terenu powiatu radzyńskiego otrzymały fundusze na renowacje:

 • Miasto Radzyń Podlaski - Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrz w zakresie posadzki kościoła - 800 000,00 zł
 • Gmina Komarówka Podlaska - Ochrona zabytkowych obiektów sakralnych na terenie Gminy Komarówka Podlaska - 978 040,00 zł
 • Gmina Borki - Wykonanie wieloetapowego projektu wielobranżowego remontu, przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu w Woli Osowińskiej - 749 700,00 zł
 • Gmina Borki - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ocieplenia stropu oraz odwodnienia w Kościele Wniebowzięcia NMP w Woli Osowińskiej w oparciu o zlecony projekt - 230 300,00 zł
 • Gmina Czemierniki - Rewitalizacja drewnianego kościoła na cmentarzu przy Parafii p.w. św. Stanisława BM w Czemiernikach - 908 460,00 zł
 • Gmina Radzyń Podlaski - Konserwacja i restauracja kaplicy p.w. Św. Antoniego, kapliczek bocznych oraz kapliczki drewnianej - 800 000,00 zł
 • Gmina Radzyń Podlaski - Konserwacja i restauracja kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski - 199 920,00 zł
 • Gmina Kąkolewnica - Prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Polskowoli - 240 000,00 zł
 • Gmina Kąkolewnica - Konserwacja i renowacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Filipa Neri w Kąkolewnicy - 450 000,00 zł
 • Gmina Kąkolewnica - Wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem odwodnienia dachu w kościele parafialnym pw. Św. Antoniego Padewskiego w Turowie - 310 000,00 zł
 • Gmina Kąkolewnica - Wymiana zadaszenia pomnika wraz z zagospodarowaniem miejsca pamięci „Uroczysko Baran” w Kąkolewnicy - 170 000,00 zł
 • Gmina Ulan-Majorat - Remont dachu kościoła pw Św. Małgorzaty P.M. w Ulanie-Majoracie - 1 000 000,00 zł
 • Gmina Wohyń -  Remont, konserwacja i restauracja obiektów kościelnych na terenie Gminy Wohyń 970 200,00 zł

Wszystkie projekty łącznie osiągają dotacje w kwocie: 9 028 552,33 zł.

Wyrażamy ogromną wdzięczność Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz rządowi za nieocenione wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy na rzecz naszych samorządowych projektów związanych z ochroną i rewitalizacją zabytków.

Informacja

Pozostałe tagi

W sobotę, 15 lipca br. o godz. 14.00, na dziedzińcu Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po ceremonii wojskowej, o godz. 15.00 Terytorialsi zapraszają do parku pałacowego na piknik wojskowy pełen atrakcji.

Dobiega końca szkolenie podstawowe nowo wcielonych żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, przygotowane w ramach projektu „Wakacje z WOT”. 127 ochotników z Lubelszczyzny przez szesnaście dni zdobywało podstawowe umiejętności wojskowe z zakresu, m.in. strzelectwa, taktyki, łączności, topografii oraz pierwszej pomocy przedmedycznej na polu walki. Przed nimi jeszcze sprawdzian - tzw. pętla taktyczna, która zweryfikuje zdobytą wiedzę i umiejętności.

Pozostałe tagi

Najczęściej czytane

Podpisanie umów na przebudowę ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim

Podpisanie umów na przebudowę ulicy…

28 Lis 2023 Wiadomości ze Starostwa

Hipokrates 2023

Hipokrates 2023

28 Lis 2023 Wiadomości

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa PCK

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstw…

28 Lis 2023 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu