Inwestycje finansowane z RFRD

Inwestycje finansowane z RFRD

12 lipca obchodzony jest Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Z tej okazji w kościele pw. Świętej Trójcy została odprawiona msza święta, w której uczestniczyli Członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego. Uroczystość ta została połączona z poświęceniem nowego krzyża w Płudach, który znajduje się przy kamieniu upamiętniającym pomordowanych mieszkańców wsi oraz otwarciem niedawno wyremontowanej drogi Nr 1208L Białka – Płudy – Główne.

Łączny koszt tego odcinka przebudowy wyniósł 11 447 715,55zł, natomiast łączna długość przebudowanej drogi to 9,258 km. Realizacja tej inwestycji była możliwa tylko dzięki znacznemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8 013 400,00zł oraz dzięki harmonijnej współpracy pomiędzy Powiatem Radzyńskim, a Gminą Radzyń Podlaski. Samorządy te finansowały pozostałą część kwoty w systemie 50/50.

1 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim zostały zawarte trzy umowy z firmami, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przebudowy dróg powiatowych: Radzyń Podlaski – Zabiele – Paszki Duże – Paszki Małe, Marynin – Wohyń oraz Białka – Płudy – Główne.

Zarząd Powiatu reprezentowali: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wicestarosta Michał Zając przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marka Blicharza. Spotkanie zostało podzielone na dwa etapy. W wydarzeniu uczestniczyli: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mirosław Kułak oraz Członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego Jerzy Bednarczyk oraz Witold Korulczyk.

7 maja 2021 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Symboliczny czek opiewa na całkowitą kwotę dofinansowania: 31 543 674,40 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pokryją 70 % wartości inwestycji.
Na wkład Beneficjenta składają się po 50 % fundusze Powiatu Radzyńskiego a także wsparcie Miasta Radzyń Podlaski oraz Gmin Radzyń Podlaski i Wohyń na drogi położone na ich terenie.

Rząd Mateusza Morawieckiego przyznał kolejne pieniądze na inwestycje drogowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejne duże dotacje pozwolą wykonać inwestycje jakie zostały zaplanowane przez Zarząd Powiatu Radzyńskiego. Nasz samorząd otrzyma wsparcie w kwocie ponad 31,5 mln złotych! Jest to 70% dofinansowania do planowanych inwestycji drogowych.

Dzięki tej dotacji zostaną przebudowane następujące odcinki:

  • Droga powiatowa nr 1227L na odcinku Marynin – Branica - Wohyń
  • Droga powiatowa nr 1208L Białka – Płudy – Główne
  • Droga powiatowa nr 1226L na odcinku od drogi krajowej nr 63 przez Radzyń Podl. - Zabiele – Paszki aż do drogi krajowej nr 19.

Najczęściej czytane

Podpisanie umów na przebudowę ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim

Podpisanie umów na przebudowę ulicy…

28 Lis 2023 Wiadomości ze Starostwa

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu