Wiadomości ze Starostwa (389)

12 września br. odbyło się przekazanie środków finansowych na rozwój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim. W wydarzeniu udział wzięli: Doradca Ministra Aktywów Państwowych Ryszard Madziar, Prezes PGE Dystrybucja S.A. Jarosław Kwasek, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Wicestarostą Michałem Zającem oraz Członkami Zarządu Powiatu: Grzegorzem Kowalczykiem i Jerzym Bednarczykiem, Wicedyrektorzy SP ZOZ Jarosław Sosnowski i Robert Węgłowski oraz pracownicy szpitala.

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup drewna pozyskanego z pasów drogowych dróg powiatowych będącego własnością Powiatu Radzyńskiego.

Informacje o przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych pod adresem: https://zdpradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78&action=details&document_id=1925648

11 września br. punkt 12.00 odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej nr 1228 L na odcinku Wohyń - granica powiatu parczewskiego. Inwestycja została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości prawie 5 mln 600 tys. zł oraz budżetu Powiatu Radzyńskiego i Gminy Wohyń w identycznych kwotach 2 mln 395 tys. zł. Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 10 mln 400 tys. zł. Inwestycja to wynik dobrej współpracy pomiędzy Powiatem Radzyńskim, a Gminą Wohyń. Wykonawcą inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o.

Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie drogi. Na wspomnianym odcinku poszerzono jezdnię, wykonano jednostronne pobocze bitumiczne oraz pobocze gruntowe z ulepszonego kruszywa. Oprócz tego wykonano zjazdy indywidualne z kostki betonowej i masy asfaltowej, wyprofilowano rowy, ustawiono nowe oznakowanie poziome i pionowe. Przebudowany odcinek wyposażono w dwa przejścia aktywne i jeden radarowy wyświetlacz prędkości. Długość przebudowanego odcinka wyniosła 3405 mb.

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz serdecznie zapraszają na Dożynki Powiatowo-Gminne 2023. Tegoroczne Powiatowe Święto Plonów odbędzie się 27 sierpnia 2023r. w Wohyniu. Dożynki to tradycyjne święto organizowane po zakończeniu żniw w podziękowaniu za plony i trud pracy na roli.

Mamy świetną wiadomość dla adeptów branży elektrycznej! Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, podczas uroczystości w Lublinie, 21 sierpnia br., przekazał symboliczne czeki na sumę 13 milionów złotych Zarządowi Powiatu Radzyńskiego na rzecz rozwoju Branżowego Centrum Umiejętności skoncentrowanego na elektryce. BCU będzie kładło nacisk na kształcenie wysoko wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie.

W wydarzeniu uczestniczyli: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wicestarosta Radzyński Michał Zając oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Grażyna Dzida, którzy podkreślali znaczenie nowej placówki w kontekście rozwoju lokalnej edukacji zawodowej.

11 sierpnia br. Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski z Wicestarostą Radzyńskim Michałem Zającem oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Mirosławem Kułakiem odwiedzili teren budowy, aby ocenić postęp prowadzonych tam prac. Celem inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr. 1250L na odcinku Borki-Tchórzew-Bełcząc od km 0+161 do km 8+873” jest podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa jej użytkowników. Po zakończeniu prac drogowych, mieszkańcy i użytkownicy będą mogli korzystać z nowoczesnej i funkcjonalnej drogi, która dostosowana będzie do obecnych standardów. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. realizuje to przedsięwzięcie, jako wykonawca inwestycji. Umowa dotycząca realizacji projektu została podpisana 31 marca 2023 roku. Prace rozpoczęły się 14 kwietnia br. z dniem przekazania placu budowy, a do 11 sierpnia wykonano już kilka istotnych elementów.

Zapraszamy wszystkich właścicieli zabytków nieruchomych, zainteresowanych uzyskaniem dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o o zgłaszanie się do Zarządu Powiatu Radzyńskiego.
Każdy właściciel może zgłosić tylko jeden zabytek.

Zgłoszenia należy składać w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (parter), 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie zabytku”.

Wiadomość z ostatniej chwili: Polska Komisja Akredytacyjna wyraziła zgodę na utworzenie kierunku informatycznego studiów stacjonarnych w murach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Z radością informujemy, że Akademia Bialska Nauk Stosowanych w Białej Podlaskiej w swojej filii mieszczącej się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim ogłosiła otwarcie nowego kierunku studiów - Informatyka. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, Polska Komisja Akredytacyjna wyraziła zgodę na tę inicjatywę, umożliwiając młodym umysłom zdobycie wiedzy i umiejętności w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

1 sierpnia o godzinie "W", przedstawiciele samorządów wraz z Radzyńską Grupą Rowerową oraz mieszkańcami Powiatu Radzyńskiego zgromadzili się przed Pomnikiem Niepodległości, aby oddać hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego. W trakcie uroczystości, w podniosłej atmosferze, złożono wieńce i zapalono znicze, oddając w ten sposób pamięć i szacunek tym, którzy poświęcili swoje życie za niepodległość Polski.

W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Radzyńskiego, na czele ze: Szczepanem Niebrzegowskim, Starostą Radzyńskim, Robertem Mazurkiem, Przewodniczącym Rady Powiatu i Tomaszem Stephanem, Wiceprzewodniczącym, a także Miasta Radzyń Podlaski z: Burmistrzem Jerzym Rębkiem, Adamem Adamskim, Przewodniczącym Rady Miasta oraz Wiceprzewodniczącymi: Bogdanem Fijałkiem i Piotrem Skowronem, a także radnymi miejskimi. W wydarzeniu wziął również udział Wójt Gminy Wohyń, Tomasz Jurkiewicz.

Budżet Powiatu Radzyńskiego zasilą kolejne znaczące środki finansowe na inwestycje drogowe, dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg.

Otrzymane fundusze zostaną przeznaczone na realizację istotnych remontów drogowych w regionie.

Najczęściej czytane

Zapraszamy do udziału w III Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Twórców Ludowych  "Tradycyjnie w Nałęczowie "

Zapraszamy do udziału w III Festiwa…

24 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

XIII Gala Mam Talent oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością w SOSW w Radzyniu Podlaskim

XIII Gala Mam Talent oraz Dzień God…

23 Maj 2024 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu