Wiadomości ze Starostwa (361)

28 marca 2023 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką a Powiatem Radzyńskim w celu dofinansowania inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L na odcinku Borki – Tchórzew od km 0+021 do km 8+873". Całkowity kwalifikowalny koszt projektu wynosi 24 808 604,78 złotych brutto. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg osiągnie maksymalnie 60% kosztów tego zadania. Pozostałe 20% środków zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Radzyńskiego, natomiast kolejne 20% pokryją gminy: Czemierniki i Borki – proporcjonalnie do długości drogi na swoim terenie. Dzięki temu zostanie przebudowany ponad 8-kilomertowy odcinek drogi powiatowej.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. realizuje to przedsięwzięcie, jako wykonawca inwestycji. Umowa dotycząca realizacji projektu została podpisana 31 marca 2023 roku. Prace rozpoczęły się 14 kwietnia br. z dniem przekazania placu budowy, a do 13 czerwca wykonano już kilka istotnych etapów.

Podczas ubiegłej sesji Rada Powiatu Radzyńskiego podjęła uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.

Z radością informujemy, że SP ZOZ zakończył 2022 rok z dodatnim wynikiem 2 miliony 879 tysięcy złotych.

4 czerwca w I Liceum Ogólnokształcącym odbyła się kolejna edycja Białej Niedzieli zorganizowanej przez Powiat Radzyński we współpracy z Miastem Radzyń Podlaski. W I LO na pacjentów czekało 11 lekarzy różnych specjalności z I Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Kilkaset wizyt i setki wykonanych badań świadczą o potrzebie i oczekiwaniach mieszkańców miasta i powiatu.

W założeniu każdy lekarz miał przyjąć 25 pacjentów, w praktyce wizyt było więcej, często ponad 30. Rejestracja rozpoczęła się o godz. 9.00, a już o godzinie 10.00 karty pacjenta zostały rozdane. Na mieszkańców Powiatu Radzyńskiego czekali specjaliści: dermatolog (31 przyjęć), ginekolog (25 przyjęć), pulmonolog (28), geriatra (20), chirurg (20), kardiolog (30), laryngolog (25), ortopeda (25), neurolog (25), dwóch okulistów(40). W sumie podczas akcji było 269 przyjęć do specjalistów. Można było również wykonać bezpłatne badania wzroku, słuchu, poziomu cukru, zmierzyć ciśnienie, wykonać spirometrię, cytologię i EKG.

2 czerwca br. Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Wicestarostą Radzyńskim Michałem Zającem oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Mirosławem Kułakiem udali się na plac budowy drogi powiatowej nr 1215L, która jest aktualnie przebudowywana od drogi krajowej numer 63 przez Sobole aż do granic Powiatu Radzyńskiego.

Roboty drogowe na tym odcinku o długości około 7,0 km są niezbędne, ponieważ nawierzchnia znacznie się zdegradowała. W ramach prac planowane jest wzmocnienie konstrukcji drogi oraz nadanie jej odpowiedniej geometrii. Jezdnia zostanie wyrównana, wzmocniona i poszerzona do szerokości 6,0 m. Projekt zakłada również odtworzenie i budowę nowych zjazdów indywidualnych i publicznych. Istniejące rowy zostaną odtworzone i wyprofilowane, a droga będzie posiadać odwodnienie powierzchniowe. Przepusty pod koroną drogi również zostaną wyremontowane.

29 maja br. odbyła się sesja Rady Powiatu Radzyńskiego, która na wstępie poświęcona była uhonorowaniu wybitnych sportowców z terenu powiatu radzyńskiego. To ważna chwila, która daje publiczne uznanie dla tych, którzy osiągnęli imponujące rezultaty w dziedzinie sportu.

Decyzję o uhonorowaniu sportowców podjęto na podstawie uchwały nr XXVIII/148/2020 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 grudnia 2020 r., która określa warunki i tryb przyznawania nagród pieniężnych dla zawodników, trenerów oraz innych osób z Powiatu Radzyńskiego wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Zarząd Powiatu Radzyńskiego rozpatrzył 12 wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej Starosty Radzyńskiego za sukcesy sportowe odniesione w 2022 r.

Dzień Samorządowca

to wyjątkowe święto, które daje możliwość docenienia niezwykłej pracy i zaangażowania Radnych, Sołtysów, Rad Sołeckich oraz Pracowników Samorządowych na rzecz naszej społeczności.

Szanowni Państwo, jesteście nieodzownymi fundamentami demokracji lokalnej, której istota tkwi w bezpośrednim oddziaływaniu na codzienne życie mieszkańców naszego Powiatu. Wasza determinacja, wiedza i pasja są nieocenione, a decyzje i działania mają bezpośredni wpływ na rozwój i dobrobyt naszej społeczności.

Dziękujemy za nieustanne dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców oraz za dbałość o ich potrzeby. Wasze wysiłki w zakresie edukacji, zdrowia, infrastruktury, kultury i wielu innych obszarów są nieocenione.

Pragniemy złożyć Wam najlepsze życzenia siły i wytrwałości w dążeniu do realizacji Waszych zamierzeń. Niech Wasza praca przynosi satysfakcję i radość, a Wasze wysiłki owocują pomyślnością i postępem dla całej naszej społeczności.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług lekarzy specjalistów podczas Białej Niedzieli 2023.

Szczegóły na plakacie:

Z okazji Dnia Pielęgniarek i Położnych

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby Państwa wysiłki były doceniane przez pacjentów oraz przełożonych. Niech każdy dzień przynosi satysfakcję z wykonywanej pracy oraz spełnienie zawodowe. Szczególne życzenia kierujemy do tych, którzy przez ostatnie lata walczyli na pierwszej linii frontu z pandemią. Jesteście Państwo niezwykle ważnymi i nieodzownymi elementami naszego systemu opieki zdrowotnej. Państwa ciężka praca, oddanie oraz profesjonalizm są nieocenione i bardzo potrzebne w naszej społeczności.

Dziękujemy za to, że codziennie dbacie o zdrowie i dobre samopoczucie pacjentów, za poświęcenie i zaangażowanie. Praca pielęgniarki i położnej jest niezwykle ważna i wpływa na jakość życia wielu ludzi.

 

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w Radzyniu Podlaskim rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w historycznym kościele Świętej Trójcy. Następnie uczestnicy uroczystości zgromadzili się pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja, gdzie wysłuchali wystąpień okolicznościowych, a delegacje złożyły wieńce.

Liturgii przewodniczył ks. kan. Henryk Och proboszcz parafii Św. Anny i Błogosławionych Męczenników Podlaskich, Mszę współkoncelebrowali: gospodarz miejsca, dziekan radzyński i proboszcz parafii Świętej Trójcy ks. kan. ks. kan. Krzysztof Pawelec, ks. kan. Jarosław Sutryk – proboszcz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz wikariusz parafii Świętej Trójcy ks. dr Krzysztof Banasiuk, który wygłosił kazanie.

Z okazji Dnia Strażaka,

składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhom i Druhnom z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wszystkim Państwu, którzy z oddaniem i poświęceniem służycie naszej społeczności, składamy podziękowania za trud i ciężką pracę, którą wykonujecie każdego dnia. Wasza odwaga i determinacja w walce z żywiołami i innymi niebezpieczeństwami, stanowią wzór dla nas wszystkich.

Najczęściej czytane

Podpisanie umów na przebudowę ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim

Podpisanie umów na przebudowę ulicy…

28 Lis 2023 Wiadomości ze Starostwa

Hipokrates 2023

Hipokrates 2023

28 Lis 2023 Wiadomości

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa PCK

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstw…

28 Lis 2023 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu