Wiadomości ze Starostwa (373)

Z okazji 100-lecia służby cywilnej

wszystkim Pracownikom służby cywilnej

życzymy
satysfakcji z wykonywanej pracy, realizacji zamierzonych planów oraz sukcesów w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli.

Dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu codziennych obowiązków.

80 lat Armii Krajowej

14 lutego 1942 r. została utworzona Armia Krajowa. Dzisiaj obchodzimy 80. rocznicę tego wydarzenia. Mamy okazję oddać cześć największemu symbolowi polskiej niepodległości.

Powstanie Armii Krajowej przyczyniło się do utworzenia struktury wojskowej w okupowanej Polsce. Należy pamiętać, że było to największe podziemne wojsko w okupowanej przez Niemców Europie.

Składamy hołd bohaterskim Żołnierzom za wszystkie działania na rzecz odzyskania Niepodległości naszego kraju. 

W ramach modernizacji pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, Zarząd Powiatu Radzyńskiego postanowił przeznaczyć środki na zakup nowego sprzętu komputerowego.

8 lutego br. nowe komputery wraz z  sprzętem dotarły do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Zakupione urządzenia będą służyły uczniom ZSP oraz przyszłym studentom filii Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Nowy sprzęt komputerowy to: 25 komputerów stacjonarnych PC (Intel i5-11400, 16GB RAM, monitor 24'', Win 10 Pro, Microsoft Office 2019), urządzenie wielofunkcyjne z możliwością drukowania kartek A3, sześć routerów WiFi, dwa projektory multimedialne wraz z elektrycznymi ekranami projekcyjnymi oraz 4 sztuki kabli sieciowych UTP.

2 lutego br. odbyło się spotkanie zarządu Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z władzami Powiatu Radzyńskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Ireneusz Demianiuk, Członek prezydium starszy brygardier Witold Grajcar, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Wicestarosta Michał Zając.

Spotkanie dotyczyło uzgodnienia zasad współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych z Państwową Strażą Pożarną i samorządem powiatowym.

28 stycznia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie Starostów Szczepana Niebrzegowskiego i Michała Zająca oraz Burmistrza Jerzego Rębka z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Arturem Krukowskim, Zastępcą Dyrektora Piotrem Grajewskim i Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim Marzanną Ramusiewicz. Tematem spotkania była kwestia potrzeby budowy nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim.

Samorządowcy zadeklarowali pomoc w formie działki pod budowę nowego budynku. Warunki pracy dla urzędników oraz petentów Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim są bardzo trudne i niekomfortowe. Dotychczasowa siedziba nie spełnia również kryterium dostępności dla osób niepełnosprawnych. Oczekujemy, że ten problem zostanie rozwiązany we współpracy samorządu i służb Krajowej Administracji Skarbowej.

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

składamy wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim najserdeczniejsze życzenia i dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie oraz skuteczne działania na rzecz mieszkańców.

Życzymy Państwu, aby praca, którą wykonujecie, dawała jak najwięcej radości i zadowolenia, aby zawsze była powodem do satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku i niosła za sobą szacunek i uznanie.

- Uczelnia otwiera swoje podwoje dla studentów z Radzynia Podlaskiego, gdzie tworzy filię i powraca do swoich historycznych korzeni – znowu jest Akademią Bialską - poinformował o tym podczas piątkowej wizyty (21.01) w murach Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek. W spotkaniu oprócz Ministra uczestniczyli również: senator Grzegorz Bierecki, poseł Dariusz Stefaniuk, starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w  Radzyniu Podlaskim Grażyna Dzida oraz władze uczelni na czele z rektorem profesorem Jerzym Nitychorukiem.

– Uczelnia nasza staje się ośrodkiem o poważnym znaczeniu regionalnym, wychodzimy poza Białą Podlaską do okolicznych miejscowości, do Radzynia to ogromny impuls do rozwoju za co pragnę podziękować władzom uczelni i panu ministrowi – powiedział senator Grzegorz Bierecki.

Minister Czarnek przypomniał, że nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie ciężka praca lokalnych parlamentarzystów Grzegorza Biereckiego i Dariusza Stefaniuka, który jeszcze jako prezydent Białej Podlaskiej starał się o podniesienie rangi naszej uczelni.

W 159. Rocznica Powstania Styczniowego Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim Ewą Grodzką oraz Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego I LO, uczniem klasy 3F (profil matematyczno-informatyczno-fizycznym) Igorem Kamelą złożyli wiązankę kwiatów pod krzyżem przy ul. Powstańców Styczniowych, na miejscu stracenia polskich patriotów. 

Cześć i Chwała Bohaterom!

Prezentujemy Państwu rozkłady jazdy na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Powiat Radzyński. Przewozy na tych trasach są współfinansowane z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Autobusy na tych liniach kursować będą w roku 2022, w dni nauki szkolnej.

Przewoźnik obsługujący linie użyteczności publicznej honoruje przysługujące podróżnym ustawowe ulgi.

21 grudnia br. Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Wicestarostą Michałem Zającem i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych sprawdzali osobiście postęp prac drogowych na odcinkach: Marynin - Branica – Wohyń, Radzyń Podlaski - Zabiele - Paszki do drogi krajowej nr 19 oraz Białka - Płudy - Główne.

Zaawansowanie robót na odcinku drogi: Marynin – Branica – Wohyń wynosi 61 procent. Wykonane prace są zgodne z harmonogramem.

Na drodze Zabiele – Paszki – droga krajowa 19 mieszkańcy Paszk mogą już jeździć po nowej nawierzchni do drogi krajowej. Prace zostały przeniesione do Zabiela. Zaawansowanie robót wynosi 67 procent.

Prawie 80 procent zaawansowania prac drogowych zobaczymy na odcinku Białka – Płudy – Główne. Większość robót ziemnych oraz nawierzchni drogowych jest na końcowym etapie. Pozostają jeszcze chodniki, odwodnienia i przepusty.

Najczęściej czytane

Ogłoszenie o naborze na partnera ZSP

Ogłoszenie o naborze na partnera ZS…

04 Mar 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Odważni i Niezłomni: Dni Żołnierzy Wyklętych
Kolejny krok w zakresie budowy budynku Urzędu Skarbowego

Kolejny krok w zakresie budowy budy…

01 Mar 2024 Wiadomości ze Starostwa

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu