Wiadomości ze Starostwa (361)

Z wielkim entuzjazmem i dumą odbieramy wieści o sukcesie Powiatu Radzyńskiego, który nie tylko stanął na podium konkursu „EKO Gmina”, organizowanego przez Kuriera Lubelskiego, ale również zajął imponujące drugie miejsce w kategorii EKOaktywny Powiat.

Konkurs, będący wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuriera Lubelskiego mający na celu docenić samorządy, które wdrażają skuteczne i innowacyjne działania na rzecz środowiska naturalnego.

25 września br. odbyło się uroczyste otwarcie mostu w Lisiowólce. Całkowity koszt inwestycji opiewał na kwotę ponad 2 mln zł, w tym około 1,5 mln zł to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Radzyńskiego.

W ramach inwestycji przeprowadzono prace rozbiórkowe starego mostu. Uniemożliwiał on swobodny przejazd samochodów i utrudniał komunikację. W ciągu drogi powiatowej nr 1233 L wykonano: zabezpieczenia sieci teletechnicznych, ławy fundamentowe, skrzydła żelbetonowe na połączeniu korpusu drogowego z obiektem, płyty przejściowe, izolację przeciwwodną, wyprofilowano i umocniono teren, ustawiono bariery ochronne oraz wylano nawierzchnię. W zakresie robót oczyszczono koryto rzeki z zanieczyszczeń i umocniono je na całej szerokości.

21 września 2023 roku na terenie powiatu radzyńskiego odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze „Radzyń Podlaski 2023″.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie poziomu przygotowania sił i środków (strażaków i sprzętu) Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, technicznego, działań poszukiwawczo-ratowniczych z elementami ratownictwa medycznego.

Wspaniałe wieści docierają do nas z frontu walki o lepszą opiekę medyczną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim! Projekt "SOR Przyjazny Pacjentowi" właśnie otrzymał pokaźne dofinansowanie w wysokości 14 997 200 złotych z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia. To ogromny krok w kierunku poprawy warunków pracy personelu medycznego oraz komfortu pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR).

Celem projektu "SOR Przyjazny Pacjentowi" jest stworzenie miejsca, które nie tylko zapewni najwyższą jakość opieki medycznej, ale również uczyni ten stresujący czas dla pacjentów i ich rodzin bardziej komfortowym i przyjaznym.

Obchody tego historycznego wydarzenia rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. celebrowanej w kościele Trójcy Świętej na prośbę Starosty Radzyńskiego, Szczepana Niebrzegowskiego. O godzinie 7:00 Eucharystię odprawił dziekan radzyński, proboszcz parafii, ks. kan. Krzysztof Pawelec, który został asystowany przez ks. prał. Kazimierza Musieja.

Drugą część obchodów zorganizowano na Placu Wolności, gdzie znajduje się pomnik Niepodległości. Pod tym symbolicznym miejscem zebrali się przedstawiciele władz miasta i powiatu. Wszyscy uczestnicy uroczystości złożyli wieńce upamiętniające to tragiczne wydarzenie.

W czwartek 14 września br. w intencji radzyńskich harcerzy, zamordowanych przez Niemców 5 lipca 1940 roku została odprawiona polowa Msza Święta w miejscu egzekucji, w lesie koło miejscowości Sitno. Następnie rozpoczął się XXII Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa.

W 1946 r. przeniesiono szczątki pomordowanych na cmentarz parafialny w Radzyniu Podlaskim. Obchody rozpoczęły się od złożenia wieńca na grobie Bohaterów przez przedstawicieli radzyńskich samorządów: Powiatu ze Starostą Szczepanem Niebrzegowskim, Wicestarostą Michałem Zającem oraz Członkiem Zarządu Powiatu Radzyńskiego Jerzym Bednarczykiem, oraz  Gminy Radzyń Podlaski z Wójtem Wiesławem Mazurkiem, jego zastępcą Anną Grochołą, Przewodniczącą Rady Barbarą Palicą, Wiceprzewodniczącym Henrykiem Rosińskim oraz Radnym Andrzejem Gątarczykiem.  

12 września br. odbyło się przekazanie środków finansowych na rozwój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim. W wydarzeniu udział wzięli: Doradca Ministra Aktywów Państwowych Ryszard Madziar, Prezes PGE Dystrybucja S.A. Jarosław Kwasek, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Wicestarostą Michałem Zającem oraz Członkami Zarządu Powiatu: Grzegorzem Kowalczykiem i Jerzym Bednarczykiem, Wicedyrektorzy SP ZOZ Jarosław Sosnowski i Robert Węgłowski oraz pracownicy szpitala.

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup drewna pozyskanego z pasów drogowych dróg powiatowych będącego własnością Powiatu Radzyńskiego.

Informacje o przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych pod adresem: https://zdpradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78&action=details&document_id=1925648

11 września br. punkt 12.00 odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej nr 1228 L na odcinku Wohyń - granica powiatu parczewskiego. Inwestycja została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości prawie 5 mln 600 tys. zł oraz budżetu Powiatu Radzyńskiego i Gminy Wohyń w identycznych kwotach 2 mln 395 tys. zł. Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 10 mln 400 tys. zł. Inwestycja to wynik dobrej współpracy pomiędzy Powiatem Radzyńskim, a Gminą Wohyń. Wykonawcą inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o.

Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie drogi. Na wspomnianym odcinku poszerzono jezdnię, wykonano jednostronne pobocze bitumiczne oraz pobocze gruntowe z ulepszonego kruszywa. Oprócz tego wykonano zjazdy indywidualne z kostki betonowej i masy asfaltowej, wyprofilowano rowy, ustawiono nowe oznakowanie poziome i pionowe. Przebudowany odcinek wyposażono w dwa przejścia aktywne i jeden radarowy wyświetlacz prędkości. Długość przebudowanego odcinka wyniosła 3405 mb.

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz serdecznie zapraszają na Dożynki Powiatowo-Gminne 2023. Tegoroczne Powiatowe Święto Plonów odbędzie się 27 sierpnia 2023r. w Wohyniu. Dożynki to tradycyjne święto organizowane po zakończeniu żniw w podziękowaniu za plony i trud pracy na roli.

Najczęściej czytane

Podpisanie umów na przebudowę ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim

Podpisanie umów na przebudowę ulicy…

28 Lis 2023 Wiadomości ze Starostwa

Hipokrates 2023

Hipokrates 2023

28 Lis 2023 Wiadomości

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa PCK

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstw…

28 Lis 2023 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu