Informacja o otwartych naborach tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa Tarcza antykryzysowa gov.pl
Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 222 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Powiatowy Urząd Pracy przypomina, że od 19 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku trwa nabór wniosków w ramach wsparcia tzw. Tarczy branżowej.

Są to:

  • dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (art.15zze4)

Ponadto zostały przedłużone nabory na dotychczasowe formy wsparcia do dnia 10 czerwca 2021 roku,

(Z tych form można skorzystać tylko jeden raz; jeżeli już otrzymałeś wsparcie z n/w formy – nie składaj wniosku ponownie).

Są to:

  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)
  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc)
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze)
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2)

Podstawa prawna: U S T AWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowy(Dz.U. z 2020r poz. 374 z póź. zm.

Zapraszamy do składania wniosków przez: www.praca.gov.pl  

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim www.radzynpodlaski.praca.gov.pl lub MRPiT https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa 

Ostatnio modyfikowany czwartek, 31 grudzień 2020 09:31

Najczęściej czytane

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu