Webinarium dla potencjalnych wnioskodawców naboru organizowanego w ramach Działania 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie, typ projektu 1, 2, 3 ,4

Informacja Informacja pixabay.com
Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 151 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Webinarium dla potencjalnych wnioskodawców naboru organizowanego w ramach Działania 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie, typ projektu 1, 2, 3 ,4.

Wstęp

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza na webinarium podczas, którego dowiedzą się Państwo jak można uzyskać dofinansowanie na wyżej wymienione inwestycje. Dotyczy to m.in.:

 1. Rozwoju obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też opartych o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe (poza obszarami Natura 2000) stanowiących o ich potencjale, w tym m.in. o wysokiej atrakcyjności turystycznej.
 2. Fizycznej odnowie i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, tj. w szczególności: zwiększanie odporności lokalnej gospodarki, w tym infrastruktury,
  na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe.
 3. Rozwoju infrastruktury i wyposażenia podmiotów świadczących usługi sanatoryjne i/lub uzdrowiskowe na terenie gmin uzdrowiskowych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej.
 4. Przygotowanie terenów inwestycyjnych i zapewnienie infrastruktury biznesowej lub poprawa infrastruktury istniejących terenów w powiązaniu z innymi projektami inwestycyjnymi

Ważne! Webinarium dedykowane jest wyłącznie dla potencjalnych wnioskodawców naboru w ramach Działania 11.5.

Kto może wziąć udział?

 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki,
 • służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie wymienione wyżej,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • uzdrowiska,
 • Centra aktywności lokalnej,
 • Lokalne Grupy Działania,
 • organizacje pozarządowe,
 • PES,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • pozarządowe organizacje turystyczne,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • przedsiębiorstwa,
 • jednostki naukowe, uczelnie i instytuty badawcze.

Celem spotkania jest:

Przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowego aplikowania o środki w ramach naboru. Należy mieć na uwadze, że przedmiotem zapytań mogą być tylko tematy o charakterze ogólnym dotyczącym Regulaminu. Pytania nie mogą dotyczyć konkretnych zapisów czy rozwiązań planowanych do zastosowana w danym projekcie, a odpowiedź pracownika nie jest równoznaczna z wynikiem oceny projektu.

Termin rekrutacji:

03.06.2024 r. - 09.06.2024 r.

Brak możliwości wypełnienia formularza oznacza, że ze względu na zgłoszenie maksymalnej liczby uczestników nabór został zamknięty i nie jest już możliwe zgłoszenie na spotkanie.

Forma zajęć: wykład online, udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników webinarium. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po spotkaniu.

Webinar jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin szkolenia: 10.06.2024 r od godziny 9:00 do godziny 12.00

Zapisz się: https://funduszeue.lubelskie.pl/efrr/spotkania-wydarzenia/webinarium-dla-potencjalnych-wnioskodawcow-naboru-organizowanego-w-ramach-dzialania-11.5-11.5-ochrona-dziedzictwa-naturalnego/ 

Ostatnio modyfikowany środa, 12 czerwiec 2024 11:01

Najczęściej czytane

Życzenia z okazji Dnia Ojca

Życzenia z okazji Dnia Ojca

23 Cze 2024 Powiat wspiera

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia- Wohyń

Komunikat w sprawie przydatności wo…

21 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie wakacyjnego urlopu?

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w…

21 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu