ZSP będzie współpracował z GFN

Podpisanie umowy Podpisanie umowy ZSP
Opublikowane w Oświata
Czytaj 594 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Umiejętność otwarcia na otaczający świat i budowania zorganizowanych form współpracy jest dzisiaj kluczową cechą określającą „dobrą szkołę”. Jest ona szczególnie ważna w kontekście roli, jaką powinna odgrywać szkoła w procesie budowania społeczeństwa przyszłości. Radzyński zespół szkół jest animatorem szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy szkołą, a przedstawicielami branż zawodowych.

6 marca br. okazał się ważny dla współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim i Górniczą Fabryką Narzędzi Spółką  z o.o.  z siedzibą w Radzyniu Podlaskim. Przedstawiciele obu instytucji, dyrektor szkoły dr Grażyna Dzida i prezes GFN Grzegorz Bugała podpisali umowę o współpracy, której celem jest podniesienie jakości kształcenia uczniów w zawodzie technik mechanik, zdobycia przez uczniów wiedzy i umiejętności praktycznych nawiązujących do najnowszych trendów w zakresie wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz praktycznego przygotowania do pracy.

W ramach współpracy będą prowadzone m. in. następujące działania: organizacja wizyt studyjnych oraz spotkań edukacyjnych, przeprowadzanie praktyk i staży zawodowych dla uczniów, wspólne opracowywanie programów kształcenia spójnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy, współorganizowanie wycieczek dydaktycznych dla uczniów do zakładów pracy, współpraca w zakresie realizacji projektów z wykorzystaniem funduszy UE, prowadzenie wspólnie promocji szkolnictwa zawodowego.

Sygnatariusze umowy są przekonani o obopólnych korzyściach wynikających z realizacji zawartych zobowiązań.

Najczęściej czytane

Zapraszamy do udziału w III Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Twórców Ludowych  "Tradycyjnie w Nałęczowie "

Zapraszamy do udziału w III Festiwa…

24 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

XIII Gala Mam Talent oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością w SOSW w Radzyniu Podlaskim

XIII Gala Mam Talent oraz Dzień God…

23 Maj 2024 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu