PCPR zaprasza do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Program "opieka wytchnieniowa" Program "opieka wytchnieniowa" gov.pl
Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 267 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim zaprasza  opiekunów sprawujących bezpośrednią i całodobową opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi bądź dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o stopniu znacznym bądź równoważnym do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi: 76 608,00 złotych               

Całkowita wartość wynosi: 78 140,16 złotych

Planowana liczba osób biorących udział w Programie w ramach pobytu dziennego – 2 opiekunów dzieci (do 16 r.ż.) oraz 5 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym.

 Cel programu

Celem programu jest uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy, usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej to również czasowe zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

Członek rodziny bądź opiekun w ramach programu będzie mógł skorzystać w przypadku pobytu dziennego maksymalnie ogółem z 240 godzin wsparcia przy czym maksymalnie do 4 godzin dziennie.

Z usługi opieki wytchnieniowej może skorzystać członek rodziny lub  opiekun zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujący całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną wymagającą wysokiego poziomu wsparcia, która jest:

 • dzieckiem do 16 roku życia z  orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w  związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (7 i 8 punkt orzeczenia), lub
 • osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w  związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (7 i 8 punkt orzeczenia), lub 
 • osobą z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności), lub
 • w pierwszej kolejności osobą niepełnosprawną stale przebywającą w domu, tj. nie korzystającą z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Usługi w ramach opieki wytchnieniowej obejmują m.in.:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
 • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych,
 • organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Czas realizacji programu do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Nabór prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 5,  21-300 Radzyń Podlaski

 Warunkiem skorzystania opiekuna osoby niepełnosprawnej z opieki wytchnieniowej jest złożenie:

 • karty zgłoszeniowej do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”,
 • kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego lub,
 • w przypadku dzieci do 16 roku życia kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia o niekaralności i informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym osoby która ma świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, oraz pisemnej akceptacji osoby, która ma świadczyć ww. usługi,
 • karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM – wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę bądź pielęgniarkę,
 • podpisane „Prawa i obowiązki uczestnika programu”,
 • oświadczenie uczestnika programu
 • klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa x 2,

Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 12.03.2024 roku  osobiście, pocztą bądź za pośrednictwem członka rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim ul. Lubelska 5, tel. 83 352 72 66 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 

Ostatnio modyfikowany wtorek, 05 marzec 2024 08:28

Najczęściej czytane

Życzenia z okazji Dnia Matki

Życzenia z okazji Dnia Matki

26 Maj 2024 Powiat wspiera

Zapraszamy do udziału w III Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Twórców Ludowych "Tradycyjnie w Nałęczowie "

Zapraszamy do udziału w III Festiwa…

24 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

XIII Gala Mam Talent oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością w SOSW w Radzyniu Podlaskim

XIII Gala Mam Talent oraz Dzień God…

23 Maj 2024 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu