Uroczyste otwarcie końcowych etapów warsztatów przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Przecięcie wstęgi Przecięcie wstęgi fot. Michał Maliszewski
Opublikowane w Oświata
Czytaj 770 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

29.11.2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, odbyło się uroczyste otwarcie II i III etapu warsztatów kształcenia praktycznego. Wydarzenie rozpoczęło się przecięciem wstęgi i poświęceniem nowopowstałej kubatury.  

- Ten piękny budynek warsztatów, w którym się teraz znajdujemy, powstał w wyniku realizacji przez Powiat Radzyński projektu pn.: ,,Budowa warsztatów kształcenia zawodowego przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim’’ etap II i III dofinansowanego z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład kwotą 5 950 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 7 564 500,00 zł – otworzył wydarzenie Wicestarosta Radzyński Michał Zając, który jest również absolwentem ZSP. -W wyniku przeprowadzonych prac wykonano warsztaty samochodowe, pracownię murarsko-tynkarską, pracownię stolarską, pracownię obróbki mechanicznej, elektrotechniki, elektromechaniki, metrologii i automatyki, stacje diagnostyczne, stanowisko do pomiarów akustycznych, pracownie informatyczne, pracownię językową, pracownię ogólną. Dzisiejszy dzień jest pięknym zwieńczeniem ciężkiej pracy włożonej w realizację projektu przez  Zarząd Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim oraz Dyrekcję i pracowników szkoły – podsumował zastępca Starosty.

Kolejnym etapem było przecięcie wstęgi. Oficjalnego otworzenia warsztatów dokonali: Robert Gmitruczuk –Wicewojewoda Lubelski, Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski, Krzysztof Pawelec – Dziekan Dekanatu Radzyńskiego / Proboszcz Parafii Trójcy Świętej, Ks. Kanonik Jarosław Sutryk – Proboszcz Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Szczepan Niebrzegowski – Starosta Powiatu Radzyńskiego, Jerzy Kułak – Pierwszy Starosta Powiatu Radzyńskiego, Robert Mazurek – Przewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego, Jerzy Rębek – Burmistrz Miasta Radzyń Podl., Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Grażyna Dzida – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, Jacek Świć – Kierownik warsztatów, Marek Szczepaniuk – Wykonawca inwestycji, właściciel Firmy Budmar, Agnieszka Bober – Przewodnicząca Rady Rodziców, Aleksander Osik – Emerytowany Kierownik Warsztatów oraz Piotr Popławski – uczeń 5 klasy technikum. W wydarzeniu wzięli również udział: Prof. Dr hab. Jerzy Nitychoruk - Rektor Akademii Bialskiej w Białej Podlaskiej, Małgorzata Kiec - Dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Katarzyna Sierpotowska- Starszy Wizytator Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego w osobach: Jerzego Bednarczyka i Grzegorza Kowalczyka, a także włodarze pobliskich gmin, dyrektorzy szkół z terenu powiatu radzyńskiego, przedstawiciele współpracujących firm i instytucji, radni Rady Powiatu, grono pedagogiczne oraz uczniowie.

Poświęcenia nowego obiektu edukacji zawodowej oraz krzyży, które później Dyrektor Szkoły Grażyna Dzida i Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski przekazali do umieszczenia w pracowniach opiekunom klas, dokonał Ks. Kanonik Jarosław Sutryk. Następnie wszyscy zebrani mieli możliwość zwiedzenia oddanego obiektu.

Kulminacja uroczystego otwarcia II i III etapu warsztatów kształcenia praktycznego miała miejsce chwilę później w hali widowisko-sportowej. Na wstępnie odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrał Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski:

- Przeżywamy teraz moment historyczny, a w takiej chwili są zawsze pewne symbole. Zwróćcie Państwo uwagę na dwie osoby, które prowadzą dzisiejsze wydarzenie - Dorota Krasucka jest wnuczką byłego dyrektora tej szkoły, śp. Czesława Toczyńskiego, człowieka, który jako pierwszy miał wizję potrzeby budowy warsztatów kształcenia zawodowego w naszym mieście. Pan Wicestarosta jest absolwentem tej szkoły. Gdy patrzę na swojego zastępcę, a także na pierwszego Starostę Radzyńskiego, Pana Jerzego Kułaka to śmiało mogę stwierdzić, że ta szkoła jest też kuźnią kadr Powiatu Radzyńskiego. Od początku trwania samorządu powiatowego stworzyła się koalicja osób ponad podziałami, którzy uważali, że młodzież i oświata, która jest przyszłością, powinna być jednym z priorytetów. Postanowiliśmy wspólnie, że nie możemy w naszym powiecie zrezygnować ze szkolnictwa zawodowego. Od pierwszych chwil zaczęliśmy w to inwestować. Dzisiejsza baza, którą zobaczyliśmy jest efektem pracy wszystkich Starostów Powiatu Radzyńskiego. Jestem dumny, że przez 25 lat jako radni zajęliśmy się budową, inwestowaniem, a nie traciliśmy czasu na kłótnie i spory. Za to chciałbym wszystkim samorządowcom serdecznie podziękować. Te efekty, do których dzisiaj doszliśmy są dowodem prawdziwości tych słów – mówił Starosta Niebrzegowski.

Przy mównicy stanęli również: Wojewodowie: Robert Gmitruczuk i Bolesław Gzik, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek oraz Pierwszy Starosta Radzyński Jerzy Kułak. Na zakończenie przemówień Dyrektor ZSP Grażyna Dzida omówiła historię powstania warsztatów, a także aktualną sytuację w kształceniu praktycznym oraz plany na kolejne inwestycje w największej szkole zawodowej w województwie lubelskim.

Wydarzenie zakończyło się częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Najczęściej czytane

Życzenia z okazji Dnia Ojca

Życzenia z okazji Dnia Ojca

23 Cze 2024 Powiat wspiera

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia- Wohyń

Komunikat w sprawie przydatności wo…

21 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie wakacyjnego urlopu?

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w…

21 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu