Zygmunt Pietrzak patronem sali koncertowej PSM w Radzyniu Podlaskim

Zygmunt Pietrzak patronem sali koncertowej PSM w Radzyniu Podlaskim Anna Wasak
Opublikowane w Powiat wspiera
Czytaj 562 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Uroczystość nadania sali koncertowej imienia Zygmunta Pietrzaka - pierwszego dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu odbyła się 24 listopada br. Zygmunt Pietrzak dał początek szkole, która stała się fundamentem i podstawą działań na rzecz edukacji muzycznej, krzewienia kultury muzycznej w Radzyniu Podlaskim. Uczynił wiele dla popularyzacji twórczości wielkiego polskiego skrzypka i kompozytora XIX wieku, urodzonego w Radzyniu, Patrona PSM I st. Karola Lipińskiego. Swój wolny czas, talent organizacyjny i pedagogiczny, doświadczenie i kompetencje poświęcił w całości na ubogacenie panoramy kulturalnej Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego – mówił w laudacji Zbigniew Czuryło obecny (od 32 lat) dyrektor PSM I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu. W uroczystości udział wziął Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski.

Aktu przecięcia wstęgi na tabliczce z nazwiskiem Patrona, umieszczonej na drzwiach sali koncertowej oraz odsłonięcia portretu Zygmunta Pietrzaka dokonała Henryka Pietrzak – żona inicjatora i pierwszego dyrektora PSM. Następnie głos zabrali: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek i Wiceprezes Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego Tadeusz Sławecki.

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wspominał Zygmunta Pietrzaka jako człowieka wielkiej kultury osobistej, erudycji i pasji. - To, co zasiał w Radzyniu Zygmunt Pietrzak przynosi wspaniałe owoce – podkreślił Starosta Radzyński. Gratulował i dziękował wszystkim, którzy w przeszłości i obecnie przyczyniają się do rozwoju szkoły i rozkwitu kultury muzycznej w Radzyniu i powiecie radzyńskim. Wskazał, że władze Radzynia od początku istnienia szkoły, sprawowały nad nią pieczę, a obecny Burmistrz Jerzy Rębek dba o poprawę warunków jej funkcjonowania, czego przykładem jest rewitalizacja Pałacu Potockich.

Miałem okazję poznać Zygmunta Pietrzaka jako człowieka o niezwykłej kulturze, niezwykle życzliwego, ciepłego, jednocześnie pełnego zapału – mówił Burmistrz Jerzy Rębek. Podkreślił jego wielką rolę w rozwoju kultury muzycznej miasta: - Zygmunt Pietrzak stworzył fundamenty szkoły, która nadal istnieje i pięknie rozkwita, dzięki temu, że obecny dyrektor Zbigniew Czuryło kontynuuje i rozwija dzieło swego Poprzednika.

Tadeusz Sławecki wymieniał inicjatywy i dokonania Zygmunta Pietrzaka jako Prezesa Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego.

Na zakończenie tej części spotkania głos zabrał dyrektor PSM Zbigniew Czuryło. Dziękował wszystkim zaangażowanym w działalność i rozwój szkoły. - Najpiękniejsze jest to, ze mamy możliwość istnienia i rozwoju, kształcenia uczniów, którzy tu zaczynają, kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia, akademiach muzycznych, wracają tu z koncertami czy jako pedagodzy.

Podkreślił też, jak ważne jest, że Państwowa Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego mieści się we wspaniałym obiekcie – należącym do najwspanialszych w Europie, miejscu urodzenia Karola Lipińskiego – w Pałacu Potockich, obecnie odnowionym, zadbanym. - To, co tu widzimy, jest wielką zasługą obecnego Burmistrza Jerzego Rębka, który nie pozwolił, by szkoły tu (w Pałacu Potockich) nie było, i dzięki temu nadal jesteśmy w tej lokalizacji – jednej z najpiękniejszych w Europie, gdzie urodził się i do 9. roku życia mieszkał Karol Lipiński, gdzie stawiał pierwsze kroki, bawił się i biegał, gdzie uczył się grać pod okiem swego ojca, a także miał pierwsze występy późniejszy największy skrzypek - Polak, najwybitniejszy kompozytor przed Chopinem. - To jest miejsce, które dzięki staraniom Zygmunta Pietrzaka – człowieka z wizją, wyobraźnią, wrażliwością stało się siedzibą Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego. Chciałbym, przynajmniej gdy jestem dyrektorem, żebym nie usłyszał słowa o przeniesieniu PSM do innej siedziby.

Uroczystość zakończyła się koncertem w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. W części artystycznej wystąpili uczniowie: Amelia Paszkowska, Kajetan Kondraszuk, Zuzanna Matejek, Anna Krawczyk, Bernard Szczygielski, Gabriel Kościuczyk, Franek Myszkowiec, Hanna Matczak, Wiktoria Reszko, Zofia Dadasiewicz, Igor Świderski i Barbara Lipińska. Koncert został zwieńczony występem Tomasza Wojtasia – absolwenta klasy fortepianu Zygmunta Pietrzaka, od 15 lat dyrektora PSM I st. w Łukowie i pedagoga radzyńskiej szkoły.

Zygmunt Pietrzak

Zygmunt Pietrzak - założyciel i pierwszy dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego urodził się w Warszawie w 1935 roku, od 1945 zamieszkał z rodziną w Radzyniu. Od 1975 r. pełnił funkcję dyrektora Społecznego Ogniska Muzycznego. Osiągnięcia uczniów i pedagogów SOM, we współpracy ze środowiskiem i decydentami sprawiły, że podjęto starania o utworzenie szkoły muzycznej w Radzyniu.

1 września 1981 roku Minister Kultury powołał do życia Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Radzyniu Podlaskim. Na stanowisko dyrektora został powołany Zygmunt Pietrzak, który pełnił tę funkcję w latach 1981-1991. Edukacja muzyczna nabrała innego wymiaru. Osiągnięcia uczniów i ich pedagogów, operatywność, energia i pasja pierwszego dyrektora powodowały, że szkoła się rozwijała, W 1991 roku naukę podjęło 21 uczniów, kadra składała się z 4 pedagogów, po 10 latach było to już ponad 150 uczniów. Od 1981 r. z inicjatywy Zygmunta Pietrzaka były organizowane Wojewódzkie Przesłuchania Uczniów Klas Fortepianu Społecznego Ogniska Muzycznego I Państwowej Szkoły Muzycznej I st., uczniowie uświetniali występami różne uroczystości. Wszystkie działania, rozgłos, osiągnięcia edukacyjne sprawiły, że co roku szkoła poszerza rozmiary i nabiera rozgłosu.

Zygmunt Pietrzak zapisał się również jako wspaniały pedagog-wychowawca. Uczył gry na fortepianie, wykształcił wielu wspaniałych pianistów (m.in. Jacek Maksymiuk, Damian Maksymiuk, Paweł Zawada, Agnieszka Jeż- obecne są pedagogami, muzykami koncertującymi czy też miłośnikami muzyki, Tomasz Wojtaś jest pedagogiem, pianistą, , wieloletnim dyrektorem PSM I st. w Łukowie od 15 lat, pedagog radzyńskiej szkoły). W 1988 roku władze miasta, doceniając znaczenie szkoły dla rozwoju muzycznego radzyńskiego środowiska przyznały PSM pomieszczenia w nowo wyremontowanym zachodnim skrzydle Pałacu Potockich, gdzie obok 14 pracowni lekcyjnych znalazła się również sala koncertowa. Pojawiła się potrzeba wyposażenia szkoły w dobrej jakości fortepian, który umożliwiałby zapraszanie do Radzynia wybitnych artystów.

W 1991 r. dzięki operatywności dyrektora, jego dbałości i poświęceniu się pracy edukacyjnej na rzecz dzieci, środowiska i budowania dobrego wizerunku szkoły i za sprawą jego wniosków Ministerstwo Kultury i Sztuki przydzieliło środki finansowe i szkoła otrzymała trzy fortepiany KAWAI. W maju 1991 roku, podczas obchodów X-lecia Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Radzyniu nadano imię Karola Lipińskiego – urodzonego w naszym mieście wybitnego dziewiętnastowiecznego skrzypka, kompozytora i pedagoga.

Zygmunt Pietrzak to także animator życia kulturalnego, założyciel i Prezes Zarządu Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podl., przez 32 lata - organizator i dyrektor artystyczny Dni Karola Lipińskiego – najdłużej trwającej imprezy muzyki klasycznych w regionie, promującej Radzyń, powiat radzyński i województwo lubelskie., popularyzującej twórczości i sylwetki wirtuoza skrzypiec i kompozytora Karola Lipińskiego. Pietrzak zorganizował 153 koncerty- w tym 149 w ramach DKL. RTM pod zarządem i przy osobistym zaangażowaniu Zygmunta Pietrzaka jest wydawcą 2 płyt z nagraniem utworów K. Lipińskiego, książki „20 lat DKL w Radzyniu Podlaskim”, prowadził ożywioną współpracę z ośrodkami naukowymi zajmującymi się opracowaniem dorobku K. Lipińskiego AM we Wrocławiu, w Katowicach i we Lwowie.

We współpracy w Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 r. dokonano restauracji pomnika nagrobnego K. Lipińskiego wraz z renowacją miejscowego cmentarza w miejscowości Wirliw (Urłów) na Ukrainie. Z okazji XXV-lecia DKL z inicjatywy Zygmunta Pietrzaka odsłonięto w Radzyniu pierwszy w Polsce pomnik Karola Lipińskiego.

W 2010 roku Zygmunt Pietrzak zorganizował i urządził Izbę Pamięci Karola Lipińskiego, gdzie wyeksponowana jest sylwetka K. Lipińskiego poprzez zgromadzone eksponaty, dokumenty, nuty i inne pamiątki oraz dokumentacja fotograficzna oraz dźwiękowa Dni Karola Lipińskiego. Izba ta stała się miejscem spotkań i poznawania wielkiego artysty, miejsca edukacji kulturalnej oraz kameralnych koncertów muzyki klasycznej.

W 2011 r. w PSM odbyła się Radzyńska Akademia Wiolinistyki – warsztaty skrzypcowe – edukacyjny projekt Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego I Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. W holu gmachu Sejmu RP została otwarta wystawa poświęcona życiu i twórczości Karola Lipińskiego. W 150 rocznicę jego śmierci Karola Lipińskiego z inicjatywy RTM Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci, wyrażenia uznania dla jego dorobku artystycznego.

W 2013 r. Prezes RTM zakupił fortepian Yamaha C-6X PE na działalność Stowarzyszenia. Instrument znajduje się na estradzie ROK, służy całemu miastu.

Zygmunt Pietrzak dał początek szkole, która stała się fundamentem i podstawą działań na rzecz edukacji muzycznej, krzewienia kultury muzycznej w Radzyniu Podlaskim. Uczynił wiele, by twórczość wielkiego polskiego skrzypka i kompozytora XIX wieku, Patrona PSM I st w Radzyniu trafiła „pod strzechy”. Swój wolny czas, talent organizacyjny i pedagogiczny, doświadczenie i kompetencje poświęcił w całości na ubogacenie panoramy kulturalnej Radzynia Podlaskiego i Powiatu Radzyńskiego.

ODZNACZENIA I NAGRODY

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
  • Złoty Krzyż Zasługi 11.11.1987 r.
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej 14.10.1991 r.
  • Nagroda Ministra Kultury i Sztuki 1986,
  • Nagroda I st. Dyrektora COPS za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce 1991,
  • Wawrzyn Podlasia – Podlasianin Roku 2001,
  • Radzynianin Roku 2003,
  • Medal za szczególne zasługi dla województwa lubelskiego 2005.

Anna Wasak

Ostatnio modyfikowany poniedziałek, 27 listopad 2023 10:59

Najczęściej czytane

Życzenia z okazji Dnia Ojca

Życzenia z okazji Dnia Ojca

23 Cze 2024 Powiat wspiera

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia- Wohyń

Komunikat w sprawie przydatności wo…

21 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie wakacyjnego urlopu?

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w…

21 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu