Branżowe Centrum Umiejętności – szansa na rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Radzyńskim

Elektryk Elektryk
Opublikowane w Oświata
Czytaj 929 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Branżowe Centrum Umiejętności to ośrodek kształcenia, który łączy poszczególne środowiska pracodawców, szkoły i uczelnie. Zapewnia tym samym wymianę doświadczeń i tworzenie unikalnej wiedzy dla przyszłych kadr. BCU ma być także wiodącym centrum budowania kompetencji w dziedzinie elektryki, umożliwiając zarówno kształcenie młodzieży, jak i dokształcanie dorosłych czy podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. We współczesnej gospodarce kluczową rolę odgrywa wiedza. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki w Powiecie Radzyńskim będzie kluczowym ogniwem pozwalającym na wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, a biznesem w dziedzinie elektryki.

BCU będzie ważnym składnikiem tworzącym tzw. trójkąt wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy w zakresie rozwoju branży elektroenergetycznej. Trójkąt taki powstanie z następujących podmiotów: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, Politechniki Lubelskiej, PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, oraz innych pracodawców z branży elektrycznej. Umowę na realizację projektu zawarto 28.07.2023, przewidywana data zakończenia to 30.09.2025. Na czele BCU stać będzie Lider projektu Powiat Radzyński reprezentowany przez Starostów Powiatu Szczepana Niebrzegowskiego i Michała Zająca. Nadzór merytoryczny nad praktycznym kształceniem zawodowym w BCU sprawować będzie Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim reprezentowany przez Dyrektor dr Grażynę Dzidę.

13 milionów złotych na rzecz rozwoju Branżowego Centrum Umiejętności skoncentrowanego na elektryce.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, podczas uroczystości w Lublinie, 21 sierpnia br., przekazał symboliczny czek na sumę 13 milionów złotych Zarządowi Powiatu Radzyńskiego na rzecz rozwoju Branżowego Centrum Umiejętności skoncentrowanego na elektryce. BCU będzie kładło nacisk na kształcenie wysoko wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie.

23 października 2023 r. w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące innowacyjnego projektu na terenie Radzynia Podlaskiego. Wicestarosta Radzyński, Michał Zając oraz dr Grażyna Dzida Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, reprezentowali Powiat Radzyński i placówkę edukacyjną. Celem spotkania było omówienie postępów prac nad powstającym Branżowym Centrum Umiejętności (BCU) specjalizującym się w dziedzinie elektryki. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele czołowych instytucji w Polsce - Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz Politechniki Lubelskiej. Dzięki takim synergicznym działaniom możliwe jest połączenie nauki z praktyką oraz przemysłem. Podczas spotkania omówiono aktualne etapy realizacji projektu oraz plany na najbliższe miesiące. Z zadowoleniem zaznaczono, że prace nad BCU postępują zgodnie z założonym harmonogramem.

 

Dlaczego elektryka?

Zawód elektryka zalicza się do deficytowych, czyli miejsc pracy jest więcej, niż osób mogących ją wykonywać. Dlatego osoby decydujące się na pracę elektryka mają pewność, że czeka na nich wiele ciekawych ofert, umożliwiających zarówno rozwój umiejętności, jak i atrakcyjne wynagrodzenie. Wymienia się elektryków, elektromechaników i elektromonterów właśnie jako zawody z przyszłością. Taka sytuacja występuje we wszystkich województwach, ale także w pozostałych krajach Europy, co jeszcze mocniej zwiększa atrakcyjność tej ścieżki kariery. W regionie zlokalizowanych jest wiele firm z branży elektroenergetycznej, również główna siedziba PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Ponadto, należy wskazać, iż województwo lubelskie jest regionem o dużym potencjale, aby stać się prawdziwym zapleczem energetycznym Polski. Okręg, obok pasa nadmorskiego uznawany jest za najlepszy do wykorzystania energii słonecznej. Należy podkreślić, iż w ciągu ostatnich trzech lat w województwie lubelskim zainstalowano najwięcej kolektorów słonecznych w Polsce. W regionie będą koncentrować się inwestycje związane z „zieloną gospodarką”. Lubelscy przedsiębiorcy będą zgłaszać zapotrzebowanie na pracowników zawodów elektrycznych, którzy są powiązani z niniejszym sektorem. Grupa partnerska powołana została z podmiotów związanych z branżą elektroenergetyczną. Szkolenia i kursy w BCU będą w pełni adekwatne do potrzeb diagnozowanych na rynku pracy. Głównymi partnerami w projekcie są: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych oraz Politechnika Lubelska. Warto zaznaczyć że, Politechnika Lubelska umożliwia kształcenie na wielu kierunkach ściśle związanych z branżą elektroenergetyczną i dziedziną elektryki. Szkolenia będą prowadzić instruktorzy z Politechniki Lubelskiej, PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz przeszkoleni w tej dziedzinie nauczyciele zawodowi. Szkoleniowcy posiadają niezbędne doświadczenie i kompetencje w dziedzinie objętej inwestycją.

 

BCU w Powiecie Radzyńskim jest szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego. Elektryk – zawód dla szukających pewnego zatrudnienia.

 1. Rozwój umiejętności zawodowych uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych w danej dziedzinie w ramach szkoleń zawodowych (odpowiednio w zakresie, w jakim dana dziedzina dotyczy określonej grupy odbiorców).Proponowane szkolenia i kursy:
  • Przepisy prawne, Budowa urządzeń instalacji energetycznych i zasady ich eksploatacji,
  • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach i instalacjach,
  • Zasady organizacji prac przy urządzeniach i instalacjach,
  • Postępowanie przy porażeniu prądem elektrycznym, napęd elektryczny pojazdów, pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji i maszyn elektrycznych i ich dokumentowanie,
  • Instalowanie fotowoltaiki i mini elektrowni wiatrowych,
  • Ochrona odgromowa i przepięciowa,
  • Szkolenie pomiarów elektrycznych w praktyce, szkolenie kwalifikacyjne do pracy pod napięciem w sieciach, instalacjach i urządzeniach niskiego napięcia,
  • Dobór przewodów i zabezpieczeń do instalacji elektrycznych i układów zasilania urządzeń elektrycznych,
  • Inteligentny budynek - rozwiązania z zakresu smart home, projektowanie i montaż układów stykowych sterowania elektrycznego w urządzeniach i układach elektrycznych,
  • Układy energoelektroniczne w napędzie elektrycznym,
  • Szkolenie certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych,
  • Szkolenie z zakresu magazynów energii,
  • Szkolenie – Elektromobilność - montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla osób młodych (uczniowie) do 24 r.ż
  • Energoelektronika w napędzie elektrycznym,
  • Diagnostyka i lokalizacja usterek instalacji elektrycznych, projektowanie i montaż układów stykowych sterowania elektrycznego w urządzeniach i układach elektrycznych,
  • Pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji i maszyn elektrycznych i ich dokumentowanie,
  • Przygotowanie do zdobycia świadectwa kwalifikacyjnego z obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie do 1 kV,
  • Przygotowanie do egzaminu zawodowego z kwalifikacji ELE.02.,
  • Przygotowanie do egzaminu zawodowego z kwalifikacji ELE.05.,
  • Programowanie sterowników PLC, Naprawa urządzeń elektrycznych AGD
 2. W ramach projektu planuje się przeprowadzić szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego, szkolenia będą prowadzić szkoleniowcy z Politechniki Lubelskiej, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.
 3. BCU jest wsparciem dla osób dorosłych w zakresie podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania zawodowego. W branżowym Centrum organizowany będzie kurs z nowej kwalifikacji rynkowej jaką jest „elektryk magazynów energii”
 4. BCU będzie mogło pełnić funkcję ośrodka egzaminacyjnego w zakresie egzaminów zawodowych dla dziedziny elektryki. Będą wydawane zaświadczenia certyfikaty lub świadectwa na których będzie zawarta informacja o zakresie i wymiarze odbytego szkolenia.
 5. BCU w dziedzinie elektryki umożliwi naukę zdalną
 6. Organizowane będą turnieje i olimpiady dla uczniów prowadzących kształcenie zawodowe w dziedzinie elektryki
 7. Powiat Radzyński planuje współpracę z instytutami i ośrodkami badawczymi.

Warsztaty i pracownie

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i standardów kształcenia zawodów i rozszerzenie oferty edukacyjnej zwiększającej szanse na rynku pracy uczniów z całej Polski. W doposażonych pracowniach uczniowie będą mogli w pełni wykorzystywać swój potencjał oraz rozwijać zainteresowania poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim będą zaadoptowane pomieszczenia poprzez wykonanie prac instalacyjnych, posadzek oraz odtworzenie struktury ścian. Zostaną doświetlone stanowiska edukacyjne oraz będzie zagospodarowany istniejący teren wokół budynku. Pracownie zostaną wyposażone w sprzęty komputerowe, przyrządy i akcesoria niezbędne w pracy elektryka oraz powstaną nowoczesne stanowiska szkoleniowe. Szkoła jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Korytarze, drzwi i toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Będą umieszczone również tabliczki informujące o funkcji pomieszczenia w formie dotykowej (alfabet Braille’a). W Branżowym Centrum Umiejętności będą znajdowały się następujące pracownie dydaktyczne: pracownia podstaw elektrotechniki, pracownia instalacji elektrycznych, pracownia maszyn i napędu elektrycznego, pracownia pomiarów elektrycznych, pracownia automatyki i sterowania, pracownia magazynów energii. Należy podkreślić, iż przedmiotowy budynek spełnia wymagania tzw. budynku pasywnego, gdyż został oddany do użytku w 2019 r.

Branżowe Centrum Umiejętności w Radzyniu Podlaskim będzie miało na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych elektryków , nie tylko z regionu ale także z całego kraju. Od 2024 roku specjaliści z terenu całej Polski będą mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu oraz metod nauczania w ZSP w Radzyniu Podlaskim, aby podnieść swoje umiejętności i stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy. Grupa docelową są: osoby dorosłe, uczniowie i studenci, nauczyciele kształcenia zawodowego.

 

16 listopada br. w programie „Między Wisłą ,a Bugiem” w TVP3 Lublin Wicestarosta Radzyński Michał Zając, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim dr Grażyna Dzida oraz Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej dr hab. Paweł Węgierek opowiedzieli o powstającym Branżowym Centrum Umiejętności w Powiecie Radzyńskim.

(58 minuta nagrania)

https://lublin.tvp.pl/42790638/poranek-miedzy-wisla-i-bugiem 

 

 

 

Najczęściej czytane

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Radzyniu Podlaskim

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów…

16 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Tydzień Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim

Tydzień Bibliotek w Miejskiej Bibli…

14 Maj 2024 Powiat wspiera

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia - Krasew

Komunikat w sprawie warunkowej przy…

14 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu