Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu

Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 3122 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Informuję, że sesja Nr XXXIX  Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim odbędzie się 29  marca 2018 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
  -  stwierdzenie quorum,
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołów:
 • Nr XXXVII/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku
 • Nr XXXVIII/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku
 • Interpelacje i zapytania.
 • Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
 • Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu radzyńskiego w roku szkolnym 2016/2017
 • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 roku.
 • Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2017 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radzyński.
 • Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na 2018 rok,
  b) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
  c) w sprawie wyrażania zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 140/16 o pow. 0,0742 ha położonej w Radzyniu Podlaskim, obręb 0001 Radzyń Miasto.
  d) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Radzyńskim na lata 2018-2020.
  e) w sprawie zatwierdzenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku.
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Radzyńskim na lata 2015-2025.
  g) w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu na 2018 rok.
  h) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.
 • Przewodniczący Rady Powiatu
  /-/  Marek Wołosowicz    

  Ostatnio modyfikowany czwartek, 13 sierpień 2020 09:36

  Najczęściej czytane

  Ogłoszenie o naborze na partnera ZSP

  Ogłoszenie o naborze na partnera ZS…

  04 Mar 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

  Odważni i Niezłomni: Dni Żołnierzy Wyklętych
  Kolejny krok w zakresie budowy budynku Urzędu Skarbowego

  Kolejny krok w zakresie budowy budy…

  01 Mar 2024 Wiadomości ze Starostwa

  Lubelskie.pl

  logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
  Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu