Prymus 2023: Uczniowie Powiatu Radzyńskiego nagrodzeni za osiągnięcia naukowe

Wspólne zdjęcie Wspólne zdjęcie fot. Michał Maliszewski
Opublikowane w Oświata
Czytaj 582 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski na podstawie Zarządzenia nr 17/19 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia Starosty Radzyńskiego „Prymus” dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Radzyński, postanowił przyznać wyróżnienia w formie statuetki oraz nagrody finansowej w wysokości 1000 zł (tysiąca złotych) uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Radzyński, za ich szczególne osiągnięcia w nauce. Wydarzenie odbyło się 29 czerwca br. podczas sesji Rady Powiatu Radzyńskiego.

Wyróżnieni uczniowie uzyskali wzorowe oceny z zachowania, wysoką średnią ocen za rok szkolny 2022/2023, zostali laureatami lub finalistami olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, swoimi osiągnięciami promowali szkołę i powiat w regionie, województwie i kraju, a także wyróżniali się szczególnymi osiągnięciami w pracy na rzecz środowiska lokalnego.

Nagrodzonymi uczniami są:

Wojciech Kukiełka – tegoroczny absolwent klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim, wyróżnienie Prymus otrzymuje po raz trzeci.

OSIĄGNIĘCIA:

Wojciech na koniec roku szkolnego 2022/2023 uzyskał wysoką średnią ocen oraz wzorową ocenę z zachowania. Odniósł kolejne ogromne sukcesy w dziedzinie fizyki i astronomii, uzyskując tytuły laureata: LXXII (72) Olimpiady Fizycznej i LXVI (66) Olimpiady Astronomicznej. Wojciech jako podwójny laureat Olimpiady Fizycznej został zwolniony z matury, z fizyki z wystawieniem wyniku 100%, co umożliwia mu wejście na niemal każdy kierunek studiów. Uzyskał także tytuł Hiperona w konkursie fizycznym „Lwiątko 2022”, zajmując 1 miejsce w Polsce.

W roku szkolnym 2022/2023 Wojciech był stypendystą Ministra Edukacji i Nauki oraz Stypendystą Zarządu Powiatu Radzyńskiego.

Poprzez udział w tak prestiżowych konkursach i olimpiadach promował szkołę oraz Powiat Radzyński w środowiskach naukowych w kraju.

Rodzice: Państwo Aleksandra i Wiesław Kukiełkowie.


Izabela Karczmarz – uczennica klasy 4 w zawodzie technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, wyróżnienie Prymus otrzymuje po raz pierwszy.

OSIĄGNIĘCIA:

Izabela Karczmarz w roku szkolnym 2022/2023 uzyskała świadectwo z wyróżnieniem i wzorową ocenę z zachowania. W bieżącym roku uzyskała tytuł laureata etapu centralnego za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zawodowej ROK PRZED DYPLOMEM, kategoria technik ekonomista, otrzymała indeks Politechniki Lubelskiej. Brała udział w etapie wojewódzkim Olimpiady ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Izabela zajęła I miejsce w szkolnym konkursie ,,SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ O FINANSACH” organizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w związku z Dniem Edukacji Finansowej oraz uczestniczyła w konkursie z podstaw przedsiębiorczości ,,Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą”. W mediach lokalnych ukazywały się artykuły opisujące wyniki i osiągnięcia Izabeli w olimpiadach. Izabela bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły, chętnie dzieli się wiedzą z kolegami z klasy.

Udział w licznych konkursach i zajmowane w nich wysokie wyniki przyczyniły się do promocji szkoły, miasta i powiatu.

rodzice: Państwo Anna i Mariusz Karczmarzowie.


Bartosz Polkowski – uczeń klasy 1 Technikum im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej w zawodzie technik agrobiznesu, wyróżnienie Prymus otrzymuje po raz pierwszy.

OSIĄGNIĘCIA:

Bartosz Polkowski w roku szkolnym 2022/2023 ukończył klasę 1 z wyróżnieniem oraz wzorową oceną z zachowania, uzyskał 100% frekwencję. Największym tegorocznym sukcesem Bartosza jest uzyskanie dyplomu laureata w konkursie Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Bartosz otrzymał indeks na wydział przyrodniczo-rolniczy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Bartosz uzyskał wyróżnienie na XXIV Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczeń ponadto interesuje się wiedzą rolniczą wykraczającą poza program nauczania. W organizowanym przez KRUS konkursie ,,Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym’’ zdobył I miejsce. Uczeń również znalazł się wśród finalistów Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego ,,Człowiek w środowisku’’ organizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie. Bartosz drużynowo zdobył  także II miejsce w XXIX Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Uczeń chętnie angażuje się w działania na rzecz środowiska lokalnego, reprezentuje szkołę poprzez udział w licznych uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych czy patriotycznych. Dba o miejscowe Muzeum Regionalne, miejsca pamięci, historię gminy poprzez aktywny udział w uroczystościach przywołujących wydarzenia z okresu II wojny światowej np. Marsz Pokoju, upamiętniający pomordowanych mieszkańców miejscowości Nowiny czy ofiary epidemii z połowy XIX wieku na starym cmentarzu w Woli Osowińskiej. Uczeń działa w Samorządzie Uczniowskim współorganizując życie szkoły, Bartosz poprzez swój udział w licznych konkursach i uroczystościach reprezentował i promował szkołę oraz powiat radzyński.

Rodzice: Państwo Beata i Maksymilian Polkowscy.


Serdecznie gratulujemy!

Najczęściej czytane

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Radzyniu Podlaskim

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów…

16 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Tydzień Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim

Tydzień Bibliotek w Miejskiej Bibli…

14 Maj 2024 Powiat wspiera

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia - Krasew

Komunikat w sprawie warunkowej przy…

14 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu