Prymus 2023: Uczniowie Powiatu Radzyńskiego nagrodzeni za osiągnięcia naukowe

Wspólne zdjęcie Wspólne zdjęcie fot. Michał Maliszewski
Opublikowane w Oświata
Czytaj 422 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski na podstawie Zarządzenia nr 17/19 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia Starosty Radzyńskiego „Prymus” dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Radzyński, postanowił przyznać wyróżnienia w formie statuetki oraz nagrody finansowej w wysokości 1000 zł (tysiąca złotych) uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Radzyński, za ich szczególne osiągnięcia w nauce. Wydarzenie odbyło się 29 czerwca br. podczas sesji Rady Powiatu Radzyńskiego.

Wyróżnieni uczniowie uzyskali wzorowe oceny z zachowania, wysoką średnią ocen za rok szkolny 2022/2023, zostali laureatami lub finalistami olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, swoimi osiągnięciami promowali szkołę i powiat w regionie, województwie i kraju, a także wyróżniali się szczególnymi osiągnięciami w pracy na rzecz środowiska lokalnego.

Nagrodzonymi uczniami są:

Wojciech Kukiełka – tegoroczny absolwent klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim, wyróżnienie Prymus otrzymuje po raz trzeci.

OSIĄGNIĘCIA:

Wojciech na koniec roku szkolnego 2022/2023 uzyskał wysoką średnią ocen oraz wzorową ocenę z zachowania. Odniósł kolejne ogromne sukcesy w dziedzinie fizyki i astronomii, uzyskując tytuły laureata: LXXII (72) Olimpiady Fizycznej i LXVI (66) Olimpiady Astronomicznej. Wojciech jako podwójny laureat Olimpiady Fizycznej został zwolniony z matury, z fizyki z wystawieniem wyniku 100%, co umożliwia mu wejście na niemal każdy kierunek studiów. Uzyskał także tytuł Hiperona w konkursie fizycznym „Lwiątko 2022”, zajmując 1 miejsce w Polsce.

W roku szkolnym 2022/2023 Wojciech był stypendystą Ministra Edukacji i Nauki oraz Stypendystą Zarządu Powiatu Radzyńskiego.

Poprzez udział w tak prestiżowych konkursach i olimpiadach promował szkołę oraz Powiat Radzyński w środowiskach naukowych w kraju.

Rodzice: Państwo Aleksandra i Wiesław Kukiełkowie.


Izabela Karczmarz – uczennica klasy 4 w zawodzie technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, wyróżnienie Prymus otrzymuje po raz pierwszy.

OSIĄGNIĘCIA:

Izabela Karczmarz w roku szkolnym 2022/2023 uzyskała świadectwo z wyróżnieniem i wzorową ocenę z zachowania. W bieżącym roku uzyskała tytuł laureata etapu centralnego za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zawodowej ROK PRZED DYPLOMEM, kategoria technik ekonomista, otrzymała indeks Politechniki Lubelskiej. Brała udział w etapie wojewódzkim Olimpiady ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Izabela zajęła I miejsce w szkolnym konkursie ,,SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ O FINANSACH” organizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w związku z Dniem Edukacji Finansowej oraz uczestniczyła w konkursie z podstaw przedsiębiorczości ,,Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą”. W mediach lokalnych ukazywały się artykuły opisujące wyniki i osiągnięcia Izabeli w olimpiadach. Izabela bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły, chętnie dzieli się wiedzą z kolegami z klasy.

Udział w licznych konkursach i zajmowane w nich wysokie wyniki przyczyniły się do promocji szkoły, miasta i powiatu.

rodzice: Państwo Anna i Mariusz Karczmarzowie.


Bartosz Polkowski – uczeń klasy 1 Technikum im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej w zawodzie technik agrobiznesu, wyróżnienie Prymus otrzymuje po raz pierwszy.

OSIĄGNIĘCIA:

Bartosz Polkowski w roku szkolnym 2022/2023 ukończył klasę 1 z wyróżnieniem oraz wzorową oceną z zachowania, uzyskał 100% frekwencję. Największym tegorocznym sukcesem Bartosza jest uzyskanie dyplomu laureata w konkursie Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Bartosz otrzymał indeks na wydział przyrodniczo-rolniczy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Bartosz uzyskał wyróżnienie na XXIV Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczeń ponadto interesuje się wiedzą rolniczą wykraczającą poza program nauczania. W organizowanym przez KRUS konkursie ,,Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym’’ zdobył I miejsce. Uczeń również znalazł się wśród finalistów Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego ,,Człowiek w środowisku’’ organizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie. Bartosz drużynowo zdobył  także II miejsce w XXIX Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Uczeń chętnie angażuje się w działania na rzecz środowiska lokalnego, reprezentuje szkołę poprzez udział w licznych uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych czy patriotycznych. Dba o miejscowe Muzeum Regionalne, miejsca pamięci, historię gminy poprzez aktywny udział w uroczystościach przywołujących wydarzenia z okresu II wojny światowej np. Marsz Pokoju, upamiętniający pomordowanych mieszkańców miejscowości Nowiny czy ofiary epidemii z połowy XIX wieku na starym cmentarzu w Woli Osowińskiej. Uczeń działa w Samorządzie Uczniowskim współorganizując życie szkoły, Bartosz poprzez swój udział w licznych konkursach i uroczystościach reprezentował i promował szkołę oraz powiat radzyński.

Rodzice: Państwo Beata i Maksymilian Polkowscy.


Serdecznie gratulujemy!

Najczęściej czytane

Podpisanie umów na przebudowę ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim

Podpisanie umów na przebudowę ulicy…

28 Lis 2023 Wiadomości ze Starostwa

Hipokrates 2023

Hipokrates 2023

28 Lis 2023 Wiadomości

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa PCK

Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstw…

28 Lis 2023 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu