Rozwój infrastruktury drogowej w powiecie radzyńskim. Czas na Sobole - Sętki

Starostwie na placu budowy Starostwie na placu budowy fot. Michał Maliszewski
Opublikowane w Wiadomości ze Starostwa
Czytaj 372 wyświetlono
Oceń
(1 Głos)

2 czerwca br. Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Wicestarostą Radzyńskim Michałem Zającem oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Mirosławem Kułakiem udali się na plac budowy drogi powiatowej nr 1215L, która jest aktualnie przebudowywana od drogi krajowej numer 63 przez Sobole aż do granic Powiatu Radzyńskiego.

Roboty drogowe na tym odcinku o długości około 7,0 km są niezbędne, ponieważ nawierzchnia znacznie się zdegradowała. W ramach prac planowane jest wzmocnienie konstrukcji drogi oraz nadanie jej odpowiedniej geometrii. Jezdnia zostanie wyrównana, wzmocniona i poszerzona do szerokości 6,0 m. Projekt zakłada również odtworzenie i budowę nowych zjazdów indywidualnych i publicznych. Istniejące rowy zostaną odtworzone i wyprofilowane, a droga będzie posiadać odwodnienie powierzchniowe. Przepusty pod koroną drogi również zostaną wyremontowane.

Aby poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zaplanowano budowę chodników, peronów, zatok postojowych oraz poboczy bitumicznych i z kruszywa łamanego. Na odcinkach z poboczem bitumicznym zostanie wykonana również opaska z kamienia łamanego. Całość przebudowy będzie również obejmować nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach, które zostaną uzupełnione o strefy dojścia i oczekiwania. Dodatkowo, na drodze zostanie zainstalowane oświetlenie solarne.

Przypominamy, droga powiatowa nr 1215L jest jedynym ciągiem drogowym, który umożliwia komunikację mieszkańcom południowo-zachodnich terenów gminy Ulan-Majorat, w szczególności miejscowościom: Sętki, Sobole i Sobole Kolonia. Z uwagi na charakter obszaru związanego z gospodarką hodowlaną, produkcją roślinną i przetwórstwem, dobrej jakości drogi lokalne są niezwykle istotne dla zaopatrzenia podmiotów gospodarczych i dystrybucji ich produktów.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 14.861.720,93 zł, z czego 14.118.634,91 zł (95%) pochodzi z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, a pozostała kwota (5%) jest finansowana z budżetu Powiatu Radzyńskiego oraz Gminy Ulan-Majorat w równych częściach. Projekt i nadzór inwestorski prowadził Zarząd Dróg Powiatowych. Realizacją inwestycji zajmuje się PRD Lubartów S.A.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1215L jest ważnym krokiem w poprawie infrastruktury drogowej w Powiecie Radzyńskim. Po zakończeniu prac mieszkańcy będą mogli korzystać z bezpiecznej i nowoczesnej drogi, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia w gminie Ulan-Majorat.

Najczęściej czytane

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Radzyniu Podlaskim

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów…

16 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Tydzień Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim

Tydzień Bibliotek w Miejskiej Bibli…

14 Maj 2024 Powiat wspiera

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia - Krasew

Komunikat w sprawie warunkowej przy…

14 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu