Zaproszenie do udziału w Programie Opieka wytchnieniowa – przedłużona rekrutacja!

Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 1680 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim zaprasza  opiekunów sprawujących bezpośrednią i całodobową opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi bądź dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o stopniu znacznym bądź równoważnym do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi: 73 920,00 złotych               

Całkowita wartość wynosi: 75 398,40 złotych

Planowana liczba osób biorących udział w Programie w ramach pobytu dziennego – 5 opiekunów dzieci (do 16 r.ż.) oraz 3 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym.

 Cel programu

Celem programu jest uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy, usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej to również czasowe zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

Członek rodziny bądź opiekun w ramach programu będzie mógł skorzystać w przypadku pobytu dziennego maksymalnie ogółem z 240 godzin wsparcia przy czym maksymalnie do 4 godzin dziennie.

Z usługi opieki wytchnieniowej może skorzystać członek rodziny lub  opiekun zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujący całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną wymagającą wysokiego poziomu wsparcia, która jest:

 • dzieckiem do 16 roku życia z  orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w  związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (7 i 8 punkt orzeczenia), lub
 • osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w  związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (7 i 8 punkt orzeczenia), lub 
 • osobą z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności), lub
 • w pierwszej kolejności osobą niepełnosprawną stale przebywającą w domu, tj. nie korzystającą z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu. 

Usługi w ramach opieki wytchnieniowej obejmują m.in.:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
 • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych,
 • organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Rekrutacja zostaje przedłużona do wyczerpania miejsc, ale nie później nie do końca czerwca 2023.

Nabór prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim,  ul. Lubelska 5,  21-300 Radzyń Podlaski

Warunkiem skorzystania opiekuna osoby niepełnosprawnej z opieki wytchnieniowej jest złożenie:

 • karty zgłoszeniowej do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”,
 • kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego lub,
 • w przypadku dzieci do 16 roku życia kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM – wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę bądź pielęgniarkę,
 • podpisane „Prawa i obowiązki uczestnika programu”.

Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia  24.03.2023 roku  osobiście, pocztą bądź za pośrednictwem członka rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim ul. Lubelska 5,  tel. 83 352 72 66 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Formularze i dokumenty dostępne są w siedzibie PCPR w Radzyniu Podlaskim:

 1. Treść programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023
 2. Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
 3. Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
 4. Karta zgłoszeniowa do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
 5. Karta pomiaru niezależności osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FM
 6. Prawa i obowiązki uczestnika programu.

PCPR

Ostatnio modyfikowany czwartek, 25 maj 2023 07:10

Najczęściej czytane

Życzenia z okazji Dnia Ojca

Życzenia z okazji Dnia Ojca

23 Cze 2024 Powiat wspiera

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia- Wohyń

Komunikat w sprawie przydatności wo…

21 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie wakacyjnego urlopu?

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w…

21 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu