Kategoria: Powiat Radzyński

Katastrofy budowlane najczęściej powodowane są:

1) Opuszczając dom (mieszkanie):

Gdy nie masz możliwości opuszczenia domu:

Gdy jesteś unieruchomiony (przysypany):

2) Gdy opuściłeś dom (mieszkanie):

Gdy byłeś świadkiem katastrofy budowlanej niezwłocznie powiadom Staż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe.