Kategoria: Powiat Radzyński

Awaria obiektów energetyki jądrowej

 

Zasady zachowania się w przypadku gdy dotrze do ciebie komunikat o możliwości wystąpienia skażenia promieniotwórczego spowodowanego awarią w elektrowni jądrowej

 

Skażenia promieniotwórcze można wykryć wyłącznie za pomocą specjalnych przyrządów, którymi dysponują odpowiednie służby działające w ramach systemu wykrywania i alarmowania OBRONY CYWILNEJ.
KIEDY USŁYSZYSZ KOMUNIKAT (radio, TV) Uwaga ! Uwaga! Uwaga ! Osoby znajdujące się na terenie ...(nazwa) ... około godz. ... może nastąpić skażenie promieniotwórcze z kierunku ... przestrzegaj następujących zasad:

 

Zabezpieczenie Przedsięwzięcia ochronne
Zwierząt
 • nie wypasać zwierząt na skażonych pastwiskach i nie skarmiać zielona paszą (zwłaszcza krów mlecznych)
 • trzymać zwierzęta w zamkniętych pomieszczeniach (ustawić je jak najdalej od ścian)
 • uszczelnić budynki inwentarskie (ściany obłożyć workami z piaskiem lub obsypać ziemią przynajmniej do wysokości 1 m; część otworów okiennych zamurować lub obić z obu stron deskami; między deski nasypać ziemię, torf lub trociny; drzwi obór i chlewni uszczelnić papą lub folią; przewody wentylacyjne zatkać workami z trocinami lub zbitym sianem)
 • zgromadzić 7 dobowy zapas paszy i wody
 • zwierzętom nie podawać soli
 • w uszczelnionych pomieszczeniach ustawić otwarte pojemniki z niegaszonym wapnem (pochłaniającym wilgoć i nadmiar dwutlenku węgla)
 • zwierzęta znajdujące się na pastwiskach z dala od zabudowań należy przepędzić w miejsca o naturalnych właściwościach ochronnych (jary, kotliny, wyrobiska kamieniołomów, tereny zalesione o drzewostanie liściastym)
 • przeprowadzić dezaktywację zwierząt usuwając pył promieniotwórczy ze skóry przy pomocy odkurzaczy, szczotek lub wiechci ze słomy i siana lub stosując zmywanie roztworami środków powierzchniowo czynnych (mydła, detergenty); zmywanie rozpoczyna się od głowy i grzbietu (od góry do dołu); zmywa się całą powierzchnię skóry, a następnie spłukuje czystą wodą.
Pasz
 • zabezpieczyć przed skażeniem pasze w pobliżu gospodarstw szczególnie dla zwierząt zarodowych i mlecznych
 • dokładnie uszczelnić magazyny paszowe
 • ziarno w pryzmach okryć 20-30 cm warstwą słomy, a następnie folią, brezentem lub darniną
 • kopce i pryzmy ziemniaków, okopowych i kiszonek dodatkowo okryć 40-60 cm warstwą ziemi
 • stogi siana, sterty słomy okryć brezentem lub folią; dookoła stogu zaorać 3 metrowy pas ziemi
Roślin
 • wykonać głęboką orkę (20 cm)
 • zwapniować glebę oraz zastosować nawożenie potasowe zmniejszające pobieranie przez rośliny szkodliwego strontu i cezu
 • opóźnić zbiór roślin (po 2 dniach od wybuchu aktywność pyłu zmniejsza się 100-krotnie)
 • w pierwszym roku nie uprawiać roślin przeznaczonych bezpośrednio do spożycia, tylko rośliny przemysłowe (len, konopie, rzepak)