Ikona BIP

BIP

Ikona zmniejsz rozmiar tekstu Ikona standardowy rozmiar tekstu Ikona zwiększ rozmiar tekstu

Rozmiar tekstu

Ikona zmień kontrast

Kontrast

24 wrzesień 2020
Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
 • Kierownik - Bogdan Sozoniuk,
 • Pokój nr 10, I piętro,
 • Telefon: (83) 352 77 80,
 • Fax: (83) 352 74 02
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zadania Wydziału Spraw Społecznych

Na postawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (Załącznik do Uchwały Uchwała Nr 50/16 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 maja 2016 roku.)

I. W zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i polityki senioralnej:

 1. Koordynowanie działań w zakresie ochrony zdrowia związanych z przygotowaniem we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych planów działania, informacji i analiz potrzebnych do opracowania budżetu, działania Rady, Komisji, Zarządu i Starosty.
 2. Współpraca z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim oraz niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej istniejącymi na terenie powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
 3. Współpraca z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
 4. Koordynowanie prac związanych funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radzyniu Podlaskim.
 5. Wydawanie legitymacji „osoby niepełnosprawnej”.
 6. Obsługa Powiatowej Rady do Spraw Seniorów oraz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

II. W zakresie realizacji zadań pożytku publicznego:

 1. Realizacja ustawowych zadań pożytku publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki, nieodpłatnej pomocy prawnej.
 2. Gospodarowanie środkami finansowymi, przeznaczonymi na zadania z zakresu kultury, sportu, turystyki, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz promocji powiatu, w tym prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na powiatowe zadania zlecone.
 3. Opracowywanie umów lub porozumień na wspólną realizację lub wsparcie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej, kultury, sportu, turystyki i promocji powiatu.

III. W zakresie rozwoju sportu, turystyki, promocji powiatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie kultury, sportu, turystyki i promocji związanych z przygotowaniem planów działania, informacji i analiz potrzebnych do opracowania budżetu, działania Rady, Komisji, Zarządu i Starosty.
 2. Koordynowanie prac zespołów powołanych przez Starostę w zakresie opracowywania materiałów, monitorowania i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu, Programu Rozwoju Powiatu i innych dokumentów o znaczeniu strategicznym z tego zakresu.
 3. Współpraca z instytucjami regionalnymi i krajowymi zajmującymi się promocją gospodarczą.
 4. Współdziałanie z lokalnymi organizacjami gospodarczymi lub przedsiębiorcami przy organizacji imprez o charakterze promocyjnym (targi, wystawy itp.) lub udziale w nich.
 5. Prowadzenie spraw związanych z przynależnością Powiatu Radzyńskiego do związku Powiatów Polskich i innych stowarzyszeń.
 6. Prowadzenie Punktu Informacji Turystyczno-Kulturowej.
 7. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie i jego turystycznej marce – Radzyńskiej Krainie Serdeczności.
 8. Administrowanie wortalem turystyczno-kulturowym Powiatu Radzyńskiego.
 9. Prowadzenie spraw związanych z realizacją wydawnictw własnych oraz udziałem w wydawnictwach obcych.
 10. Organizacja stoisk promocyjnych.
 11. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć służących promocji powiatu oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku powiatu w kraju i za granicą.
 12. Nawiązywanie i organizowanie współpracy z partnerskimi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi dla celów promocji powiatu.
 13. Współpraca z mediami, przygotowanie i udostępnianie materiałów dla prasy.
 14. Przygotowanie, wdrażanie i aktualizacja powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz monitorowanie jego realizacji.
 15. Koordynowanie działań w zakresie dóbr kultury.
 16. Powierzanie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym.

IV. W zakresie pozyskiwania środków z programów Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych:

 1. Inicjowanie, planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej.
 2. Monitorowanie, rozliczanie, koordynowanie i audyt realizowanych projektów.
 3. Gromadzenie i udostępnianie informacji o środkach pochodzących z pomocy zagranicznej zainteresowanym instytucjom i osobom fizycznym.
 4. Pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z programów Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych oraz przygotowywanie stosownych wniosków aplikacyjnych.

 

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OS”.


Najczęściej czytane

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Powiatu - 29.09.2020

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Powi…

24 Wrz 2020 Ogłoszenia/Komunikaty

Promocja tomiku poezji Marty Świć pt. „Złożona z kropli”
Z Pawłem Skibą w podroży po Tajlandii

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu