Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 

Z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:

 

W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa:

      Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „GN”.