Kategoria: Powiat Radzyński

 Dane adresowe:

 • Kierownik - Anna Michalak
 • Adres: Pl. I. Potockiego 1, 
 • Pokój nr 2C, I piętro,
 • Telefon: (83) 352 77 83,
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Do zadań Wydziału Edukacji należy:

 1. Koordynowanie działań w zakresie oświaty związanych z przygotowaniem we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych planów działania, informacji i analiz potrzebnych do opracowania budżetu, działania Rady, Komisji, Zarządu i Starosty.
 2. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem, przekształcaniem i prowadzeniem szkół i placówek oświatowych, których prowadzenie należy do zadań powiatu.
 3. Przygotowywanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży w Powicie Radzyńskim.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał organów powiatu dotyczących oświaty określonych w przepisach prawa.
 5. Przygotowywanie wniosków oraz dokumentacji o odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagród (m.in. Starosty, Kuratora. MEN, medal KEN i in.) dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej.
 6. Wykonywanie zadań wynikających z nadzoru nad podległymi szkołami ponadgimnazjalnymi i placówkami oświatowymi w zakresie ustawowym.
 7. Opracowanie kryteriów podziału subwencji oświatowej pomiędzy placówki oświatowe we współpracy z Wydziałem Finansowym.
 8. Realizowanie zadań związanych z Systemem Informacji Oświatowej.
 9. Prowadzenie sprawozdawczości oświatowej.
 10. Przygotowywanie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat.
 11. Przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych za poprzedni rok szkolny w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radzyński.
 12. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją i ewidencją szkół i placówek niepublicznych,
 13. Przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji placówkom oświatowym, naliczanie
 14. i przekazywanie dotacji szkołom niepublicznym we współpracy z Wydziałem Finansowym.
 15. Analiza projektów organizacji pracy szkół i placówek oświatowych oraz ich aktualizacja.
 16. Wykonywanie zadań związanych z przyznawaniem godzin na realizację nauczania indywidualnego na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 17. Wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok kalendarzowy oraz sprawozdawczością w tym zakresie.
 18. Wykonywanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.
 19. Współpraca z inspektorem ds. kontroli w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych w szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych) na podstawie i w zakresie określonym w upoważnieniu.
 20. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży (nagrody, stypendia, wsparcie organizacyjne).
 21. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieletnich – współdziałanie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz wydanie skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW).
 22. Kierowanie dzieci z terenu Powiatu Radzyńskiego do młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS).
 23. Kierowanie dzieci z terenu Powiatu do placówek kształcenia specjalnego.
 24. Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem kadr kierowniczych (dyrektorów) szkół i placówek oświatowych.
 25. Prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 26. Współpraca ze związkami zawodowymi nauczycieli.
 27. Współpraca z organem nadzoru pedagogicznego – Kuratorium Oświaty w Lublinie.

    Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „ED”.


Najczęściej czytane

Kolejny krok w zakresie budowy budynku Urzędu Skarbowego

Kolejny krok w zakresie budowy budy…

01 Mar 2024 Wiadomości ze Starostwa

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radzyńskiego

Kwalifikacja wojskowa na terenie po…

29 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Ra…

28 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu