Ikona BIP

BIP

Ikona zmniejsz rozmiar tekstu Ikona standardowy rozmiar tekstu Ikona zwiększ rozmiar tekstu

Rozmiar tekstu

Ikona zmień kontrast

Kontrast

24 wrzesień 2020
Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
 • Pokój nr 1, parter
 • Kierownik - Ewa Kowalczyk
 • Telefon: (83) 352 73 06
 • Fax: (83) 352 74 02
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa należą sprawy:  

 • Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych.
 • Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.
 • Wydawanie pozwolenia na budowę.
 • Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót o których mowa w ustawie i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
 • Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
 • Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.
 • Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
 • Wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
 • Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
 • Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę.
 • Prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
 • Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby.
 • Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia .
 • Wydawanie odpłatne dziennika budowy.
 • Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości, oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
 • Udzielenie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 • Wnioskowanie wszczęcia postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej.
 • Wydawanie zaświadczeń poświadczających oświadczenia ustalania wielkości udziału infrastruktury towarzyszącej wykorzystywanej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokalu mieszkalnego.
 • Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.
 • Prowadzenie analiz i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszące się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
 • Opiniowanie wojewódzkich projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

     Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „AB”.


Najczęściej czytane

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Powiatu - 29.09.2020

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Powi…

24 Wrz 2020 Ogłoszenia/Komunikaty

Promocja tomiku poezji Marty Świć pt. „Złożona z kropli”
Z Pawłem Skibą w podroży po Tajlandii

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu