Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego w Powiecie Radzyńskim

Kategoria: Ekologia

Lider projektu: Komenda PSP w Radzyniu Podlaskim.

Partnerzy – gminy: Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat. Czemierniki, Borki.

Całkowita wartość projektu: 3 999 000 zł

Otrzymana kwota dofinansowania: 3 399 150,00 zł.

Źródło dofinansowania: RPO WL Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, kategoria IIIB Bezpieczeństwo ekologiczne. Wkład własny beneficjenta: 599 850,00 zł (zabezpieczają 4 gmin, własny KP PSP zabezpiecza budżet Państwa).

Okres realizacji: do 15.12.2010 r.

Zakres projektu: Zakup 5 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanych w miejscowościach: Borki (gmina Borki), Sobole (gmina Ulan-Majorat), Czemierniki (gmina Czemierniki), Żabików (gmina Radzyń Podlaski) oraz Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim ( po jednym samochodzie dla każdego z Partnerów)

Najczęściej czytane

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu