Gmina Borki powstała z dniem 1 stycznia 1973 roku z połączenia Gromady Borki i Gromady Wola Osowińska.
Dodatkowo w skład gminy weszły wsie Tchórzew Kolonia i Tchórzew Wieś z Gromady Kock oraz Olszewnica z Gromady Biała.

 Siedzibą gminy jest miejscowość Borki.

Pierwszym Naczelnikiem Gminy był Pan Edmund Zgrajka (1973-1977), a następnymi byli; Pan Tadeusz Mitura (1977-1981), Pan Andrzej Klewek - Naczelnik Komisaryczny (1981-1982), Pan Wiesław Milaniuk (1982-1990).
Po reformie 1990 r. Wójtem Gminy został Pan Wiesław Milaniuk (1990-1991), a następnymi byli; Pan Marek Korulczyk (1991-1998), Pan Henryk Mateusiak (1998 - 2014), Pan Radosław Sałata (2014 do chwili obecnej).

 Strukturę gminy tworzy 15 sołectw.

Gmina Borki położona jest w południowo-zachodniej części powiatu w województwie lubelskim.
Graniczy z gminami: Czemierniki, Ostrówek, Kock, Serokomla, Wojcieszków, Ulan Majorat i Radzyń Podlaski.

Leży przy drodze krajowej nr 19 Białystok - Lublin - Rzeszów, pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Kockiem, w odległości 65 km od Lublina i 10 km od Radzynia Podlaskiego.

Teren jest zróżnicowany, znaczony rozległymi stawami rybnymi, położony w dolinie rzeki Bystrzyca Mała i Duża, Tyśmienica i częściowo Białka.
Część południowa gminy leży w granicach chronionego krajobrazu "Anówka".
Obszar chronionego krajobrazu "Anówka" ma charakter równinny, położony jest w gminach Kock i Borki.

 

Tereny inwestycyjne

 Teren gminy Borki to wspaniałe możliwości rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych.
W samych Borkach nad rozlewiskiem Bystrzycy, istnieją doskonałe warunki do wybudowania ośrodka wypoczynkowego.
Jest to grunt uzbrojony co czyni ofertę szczególnie atrakcyjną.

 

Zabytki

 

Świadkami przeszłości tych terenów są zachowane zabytki architektoniczne.
Należą do nich:

 • zespół dworsko-parkowy w Woli Osowińskiej z XIX w otoczeniu parku krajobrazowego z przełomu XIX i XX wieku,
 • kościół parafialny z 1856 roku, rozbudowany w drugiej połowie XX wieku.,
 • w Borkach zwiedzić można zespół dworsko-parkowy z XIX wieku,
 • park dworski zachował się również w Maruszewcu.

 

Teren gminy znaczą także zabytkowe budynki gospodarcze:

 • murowany młyn wodny z 1894 roku w Borkach,
 • murowana mleczarnia w Starej Wsi z początku XX wieku,
 • gorzelnia i młyn dworski w Woli Osowińskiej z początku XX wieku,
 • we Wrzosowie - murowana rządcówka z końca XIX wieku, owczarnia i kuźnia.

 

Pomniki przyrody

 • dąb szypułkowy "Dewajtis" - park w Woli Osowińskiej,
 • aleja 152 lip drobnolistnych - Wola Osowińska,
 • trzy wiązy szypułkowe - park w Maruszewcu,
 • dwie lipy drobnolistne - park w Maruszewcu Nowym.

Infrastruktura turystyczna

 •  Zagospodarowane pole namiotowe w lesie z przepływającą rzeką Bystrzycą Dużą - wieś Wola Chomejowa - Borowe.
 • rozlewisko Bystrzycy Dużej w Borkach oferujące raj dla wędkarzy,
 • dolina rzeki Tyśmienicy w Tchórzewie i Wrzosowie.

 


Materiał dostarczony przez Urząd Gminy w Borkach.

 

Gmina Borki

 

Powierzchnia

111,83 km2


Ludność

6443 (stan z dnia 29.06.2007 r.)


Dane teleadresowe

Urząd Gminy Borki
ul. Wojska Polskiego, 41
21-345 Borki
Telefon: 0-81 8574208
Faks: 0-81 8574229
www.gminaborki.pl
Wójt: Radosław Sałata
e-mail:
borki@gminaborki.pl
wojt@borkiradzynskie.pl
zcawojta@borkiradzynskie.pl

 


Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu