BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

15 październik 2018
Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
 • Pokój nr 1, parter
 • Kierownik - Ewa Kowalczyk
 • Telefon: (83) 352 73 06
 • Fax: (83) 352 74 02
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa należą sprawy:  

 • Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych.
 • Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.
 • Wydawanie pozwolenia na budowę.
 • Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót o których mowa w ustawie i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
 • Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
 • Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.
 • Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
 • Wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
 • Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
 • Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę.
 • Prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
 • Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby.
 • Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia .
 • Wydawanie odpłatne dziennika budowy.
 • Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości, oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
 • Udzielenie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 • Wnioskowanie wszczęcia postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej.
 • Wydawanie zaświadczeń poświadczających oświadczenia ustalania wielkości udziału infrastruktury towarzyszącej wykorzystywanej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokalu mieszkalnego.
 • Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.
 • Prowadzenie analiz i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszące się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
 • Opiniowanie wojewódzkich projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

     Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „AB”.


Najczęściej czytane

Powiat uzyskał pieniądze na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Powiat uzyskał pieniądze na termomo…

10 Paź 2018 Wiadomości ze Starostwa

Certyfikat POT dla PIT-K w Radzyniu Podlaskim

Certyfikat POT dla PIT-K w Radzyniu…

10 Paź 2018 Wiadomości ze Starostwa

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości w powiecie radzyńskim - Memoriał Rady Powiatu i Kapsuła Czasu

100 Rocznica Odzyskania Niepodległo…

09 Paź 2018 Wiadomości ze Starostwa

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu