BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

15 październik 2018

Przebudowa drogi powiatowej Polskowola-Olszewnica

Kategoria: Drogi

Powiat Radzyński w 2015 r. przebudował ponad 7 km drogi na odcinku Polskowola-Olszewnica. Wartość tej inwestycji wyniosła ponad 6 milionów zł, z czego ponad 5 milionów było dofinansowane ze środków UE i budżetu państwa.

30 listopada 2015 r. Powiat Radzyński zakończył rzeczową realizację projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L na odcinku Polskowola-Olszewnica”. Zadanie było w 85% współfinasowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu wyniosła 6 048 875,97 zł brutto, a wnioskowane dofinasowanie 5 141 544,57 zł brutto. 
W tej kwocie, dzięki konkurencyjnemu rynkowi, udało się osiągnąć znakomite wskaźniki realizacji celów:
a) przebudowano 7,62 km drogi;
b) zmodernizowano cztery skrzyżowania;
c) wybudowano 2,90 km chodnika;
d) utwardzono 12,48 km poboczy.


Zakończenie inwestycji sukcesem należy przyjąć z ogromnym zadowoleniem, ponieważ realizowana była pod koniec perspektywy unijnej na lata 2007-2013 i przewidywany czas na realizację projektu trzeba było skrócić z 18 na 8 miesięcy.

Należy również podkreślić, że przebudowa drogi powiatowej nr 1202L stworzyła alternatywę komunikacyjną dla mieszkańców gminy Kąkolewnica dojazdu do Powiatu Łukowskiego z pominięciem drogi nr krajowej nr 63. Ponadto projekt wpłynie na poprawę warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu środowiska naturalnego.

Warty zaakcentowania jest fakt, że Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na czele z Starostą Lucjanem Kotwicą w ramach realizacji inwestycji zadbał o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców gminy Kąkolewnica wyposażając dzieci i młodzież gimnazjalną w elementy odblaskowe (opaski, koszulki, worko-plecaki, zawieszki) zwiększające ich bezpieczeństwo na drodze.


Najczęściej czytane

Powiat uzyskał pieniądze na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Powiat uzyskał pieniądze na termomo…

10 Paź 2018 Wiadomości ze Starostwa

Certyfikat POT dla PIT-K w Radzyniu Podlaskim

Certyfikat POT dla PIT-K w Radzyniu…

10 Paź 2018 Wiadomości ze Starostwa

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości w powiecie radzyńskim - Memoriał Rady Powiatu i Kapsuła Czasu

100 Rocznica Odzyskania Niepodległo…

09 Paź 2018 Wiadomości ze Starostwa

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu