BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

15 październik 2018
Kategoria: Powiat Radzyński

Samorząd Powiatu Radzyńskiego V kadencji (2014-2018)

 

Radni V kadencji Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim (2014 - 2018) podczas I sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. Fot. B. Sozoniuk. Od lewej - siedzą: Anna Szymala, Zofia Goławska, Anna Mróz; stoją: Piotr Powałka, Jerzy Bajda, Adam Świć, Mirosław Bartoś, Andrzej Olko, Mariusz Skoczylas, Tadeusz Skowron, Jan Gil, z tyłu Marek Wołosowicz, Szczepan Niebrzegowski, Mieczysław Wagner, Robert Gmitruczuk, Jerzy Bednarczyk, Jerzy Kamiński, Grzegorz Kowalczyk, Zbigniew Makarski.

Rada Powiatu Radzyńskiego liczy 19 radnych.

Logo programu

 

KW PSL - 9 mandatów, radni:

 1. Anna Szymala - okręg 1
 2. Andrzej Olko - okręg 1
 3. Piotr Jan Powałka - okręg 2
 4. Tadeusz Skowron - okręg 2
 5. Jerzy Krzysztof Bajda - okręg 2
 6. Marek Wołosowicz - okręg 3
 7. Mirosław Bartoś - okręg 3
 8. Anna Mróz - okręg 3
 9. Zofia Helena Goławska - okręg 3

KW PiS - 6 mandatów, radni:

 1. Adam Jan Świć - okręg 1
 2. Szczepan Niebrzegowski - okręg 2
 3. Grzegorz Kazimierz Kowalczyk - okręg 2
 4. Jerzy Czesław Bednarczyk - okręg 2
 5. Robert Gmitruczuk (od 28.01.2016 r. - Witold Korulczyk)- okręg 3
 6. Zbigniew Makarski - okręg 3

KWW Nasz Powiat - 2 mandaty, radni:

 1. Jan Gil - okręg 1
 2. Jerzy Kamiński - okręg 2

KWW Radzyńskie Forum Samorządowe - 1 mandat, radny:

 1. Mariusz Skoczylas - okręg 1

KWW Obywatelski Komitet Wyborczy - 1 mandat, radny:

 1. Mieczysław Wagner - okręg 2

 

Podczas I sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. na Przewodniczącego Rady Powiatu został wybranyMarek Wołosowicz.

Podczas II sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 15.XII.2014 r. Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim wybrała:

 • Starostę Radzyńskiego - Lucjan Kotwica
 • Wicestarostę - Jan Gil (KWW NASZ POWIAT)
 • Zarządu Powiatu (radni KW PSL):
  • Anna Szymala,
  • Andrzej Olko
  • Piotr Powałka
 • wiceprzewodniczących Rady:
  • Mirosław Bartoś (KW PSL)
  • Adam Świć (KW PiS).

 

 Komisje Rady Powiatu

Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim na sesji w dniu 8 stycznia 2015 roku powołała (Uchwała Nr  III/10/2015) Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w składzie:

 1. Tadeusz Skowron – Przewodniczący
 2. Jerzy Kamiński – Z-ca Przewodniczącego
 3. Anna Mróz - Sekretarz
 4. Mieczysław Wagner - Członek
 5. Grzegorz Kowalczyk - Członek
 6. Jerzy Bajda - Członek
 7. Mariusz Skoczylas- Członek

oraz stałe Komisje Rady Powiatu (Uchwała Nr III/8/2015):

Komisja Budżetowo-Finansowa:

 1. Zofia Goławska – Przewodniczący    
 2. Jerzy Bednarczyk - Członek   
 3. Andrzej Olko - Członek 
 4. Jan Gil - Członek  
 5. Piotr Powałka - Członek

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Mariusz Skoczylas – Przewodniczący   
 2. Mirosław Bartoś - Członek  
 3. Jerzy Bednarczyk - Członek  
 4. Grzegorz Kowalczyk - Członek  
 5. Piotr Powałka - Członek
 6. Jan Gil - Członek
 7. Szczepan Niebrzegowski - Członek

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

 1. Jerzy Kamiński – Przewodniczący
 2. Mirosław Bartoś - Członek
 3. Tadeusz Skowron - Członek
 4. Mieczysław Wagner - Członek
 5. Marek Wołosowicz - Członek
 6. Robert Gmitruczuk - Członek

Komisja Spraw Społecznych

 1. Anna Mróz- Przewodnicząca
 2. Zofia Goławska – Członek 
 3. Szczepan Niebrzegowski - Członek  
 4. Anna Szymala – Członek  
 5. Adam Świć – Członek 

Rada Powiatu powołała również doraźną Komisję Zdrowia Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim (Uchwała Nr III/9/2015) w składzie:

 1. Jerzy Bajda – Przewodniczący
 2. Zbigniew Makarski – Członek 
 3. Adam Świć – Członek
 4. Andrzej Olko – Członek
 5. Jan Gil – Członek

Zadania Komsji zawiera § 2 Uchwały:

W realizacji zadań Komisja włączy się aktywnie w promocję i ochronę zdrowia poprzez realizację zadań zapisanych w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz zadań Powiatu związanych z pełnieniem funkcji organu założycielskiego dla SPZOZ .
W sferze pełnienia funkcji organu założycielskiego komisja będzie organem opiniotwórczym
i nadzorującym  zadania w zakresie:
1) prognozowania potrzeb ochrony zdrowia, oceny stanu technicznego bazy lecznictwa oraz aparatury i sprzętu medycznego,
2) optymalizacji organizacji ochrony zdrowia w powiecie radzyńskim,
3) opiniowania propozycji i formy przyznawania środków finansowych oraz nadzorowania ich realizacji.

 

 


Najczęściej czytane

Powiat uzyskał pieniądze na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Powiat uzyskał pieniądze na termomo…

10 Paź 2018 Wiadomości ze Starostwa

Certyfikat POT dla PIT-K w Radzyniu Podlaskim

Certyfikat POT dla PIT-K w Radzyniu…

10 Paź 2018 Wiadomości ze Starostwa

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości w powiecie radzyńskim - Memoriał Rady Powiatu i Kapsuła Czasu

100 Rocznica Odzyskania Niepodległo…

09 Paź 2018 Wiadomości ze Starostwa

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu